Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Fyrste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet, del 2, 2022

Sakene var: Orientering frå ny leiar, Digdir og tankar rundt rådet, Diskusjon om resultata frå evalueringsrapporten.

Møtet vart halde den 15. mars som digitalt møte via Teams. Neste møte er 29. mars. Vedlagt finn de link til referat publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Innleg frå Jens Riis som ny leiar
  • Ynskjer frå Digdir til rådet, ved Knut Bjørgaas
  • Diskusjon av resultata frå evalueringsrapporten
  • ASRs rolle i behovs- og tiltaksarbeidet i sammanhengande tenester.

Neste møte er 26. april