Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Fyrste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2021

Nokre av sakene var: Arkitekturleveranser i Digdir, Folkeregisteret, Kartlegging, krav og anbefalinger.

Møtet vart halde den 16. mars, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de agenda frå møtet, og link til referat publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Arkitekturleveranser i Digdir
  • Folkeregisteret
  • Kartlegging, krav og anbefalinger - Del 1: Orientering av spørreundersøkelse og resultat
  • Kartlegging, krav og anbefalinger - Del 2: Forskrift om IT-standarder: Evaluering av forskriften
  • Digital
  • Ymse