Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Fjerde møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2021

Nokre av sakene var: Orientering om ny leiar og Oppsummering av evaluering av rådet og Oppdatering av Rammeverk for Digital samhandling.

Møtet vart halde den 7. desember, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de link til referat publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Orientering om ny leiar,
  • Oppsummering av evaluering av rådet,
  • Revidering av forskrift om IT-standarder og Referansekatalogen og nettsider for krav og anbefalinger,
  • Oppdatering av Rammeverk for Digital samhandling,
  • Hvordan identifisere nye behov, og hvordan gjøre kjent de arkitekturer og standarder vi har?