Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Fjerde møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2020

Møtet vart halde den 15. desember, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de referatet frå møtet.

Sakene er:

  • Orientering
  • Altinn og Digital assistent
  • Felles økosystem
  • Publisering av Rammeverk for digital samhandling på Digdir.no
  • Bruk av krav og anbefalinger i forvaltningen –introduksjon av pågående prosjekt
  • Ymse