Skates topplederseminar - Én digital offentlig sektor

Onsdag 10. februar kl. 09:00–11:25, 2021
Digitalt møte

Skate inviterer toppledere i offentlig sektor til et digitalt topplederseminar 10. februar 2021 kl. 09:00-11:25. Seminaret retter seg mot toppledere i statlige virksomheter, kommuner og departementene. Seminaret er gratis.

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren. Skate er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og består av toppledere fra KS og offentlige virksomheter.

Skates første topplederseminar har overskriften «Én digital offentlig sektor». Det er samme tittel som digitaliseringsstrategien regjeringen og KS var sammen om å etablere og lansere i 2019. På topplederseminaret tar vi for oss det sentrale innholdet i strategien og ser nærmere på hva den betyr for toppledere i offentlig sektor.

Det vil før seminaret bli gitt informasjon om hvordan deltakerne kan sende inn spørsmål.

Program
Med forbehold om endringer:

09:00 Velkommen

  • Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet

Film om Skate

Hilsen fra statsråden

  • Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister

Hvilken retning gir digitaliseringsstrategien og hva bør den bety for toppledere?

  • Paneldebatt med fem Skate-direktører

  • Spørsmål til Skate-panelet fra seminardeltakere

15 min. pause

Fra enkelttjenester til sammenhengende tjenester – samarbeid kommune -stat

  • Innledning v/Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør KS

  • En historiefortelling om veien vi går – av tre Skate-direktører fra KS og staten

  • Paneldebatt med fem Skate-direktører

  • Spørsmål til Skate-panelet fra seminardeltakere

Veien videre

  • Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet

11:25 Seminarslutt

Seminaret vil bli ledet av Knut Bjørgaas, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet

Hvem er Skate-direktørene

Les mer om Skate

Digitaliseringsstrategien fra regjeringen og KS

Handlingsplanen til strategien