Skate-medlemmer

Skate består av direktørene i elleve statlige virksomheter og tre topplederrepresentanter fra kommunesektoren. Medlemmene er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samråd med KS for kommunerepresentantene. Siste oppnevning gjelder perioden 1.1.2021 – 31.12.2023.

Steffen Sutorius portrett

Steffen Sutorius

Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i konsulentselskapet Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennnomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.
Inga Bolstad portrett

Inga Bolstad

Riksarkivar
Arkivverket
Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.
Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene, medlem Skate

Lars Peder Brekk

Direktør
Brønnøysundregistrene
Brekk har vært leder av Brønnøysundregistrene siden 2014. Han har politisk bakgrunn som ordfører i Vikna, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nord-Trøndelag og statsråd i landbruks- og matdepartementet i 2008 – 2012. Han har bred erfaring fra lederstillinger i fiskeri og havbruk, bank og finans og offentlig verv. Brekk er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.
Per-Arne Horne - direktør DiBK

Per-Arne Horne

Direktør
Direktoratet for byggkvalitet
Per-Arne Horne har vært direktør i DiBK siden 2018. Han jobbet fra 1987 i ulike stillinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune; inkl. som leder for avdeling for byggeprosjekt. Horne er ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole.
Karl Vestli - fungerende direktør Direktoratet for e-helse

Karl Vestli

Fungerende direktør
Direktoratet for e-helse
Vestli har vært divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse siden 2017, og jobbet digitalisering og endringsprosesser i flere sektorer. Han jobbet fra 2012 innen Schibsted-konsernet, bl.a. som direktør for brukermarked i Aftenposten og i Schibsted Norge, samt i flere styreposisjoner. I 2003 – 2011 var han Direktør for Lesermarked i Dagens Næringsliv. Han har også vært leder i Accenture. Vestli har en bachelor i International business fra HiOA og en MBA fra Warwick Business School.
Roar Vevelstad - kommunedirektør Halden kommune

Roar Vevelstad

Kommunedirektør
Halden kommune
Vevelstad har vært kommunedirektør/rådmann i Halden kommune siden 2015. Før det var han økonomisjef i kommunen i seks år. Vevelstad er høgskolekandidat fra BI. Vevelstad er også leder av KommIT-rådet i kommunesektoren fra 01.01.2021.
Johnny Welle, kartverkssjef

Johnny Welle

Kartverkssjef
Kartverket
Welle ble direktør i Kartverket i 2020. Han kom da fra stilling som CEO i Entur. Han har tidligere vært direktør i NSB Fellestjenester og i iStone samt IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle er handelsøkonom MBM fra Handelshøyskolen BI.
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Hans Christian Holte portrett

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør
NAV
Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Svein Lyngroth, kommunaldirektør Oslo kommune

Svein Lyngroth

Kommunaldirektør
Oslo kommune
Lyngroth ble kommunaldirektør i Oslo kommune i 2019. Han var kst. kommunaldirektør og økonomi- og administrasjonssjef i Oslo kommune fra 2016. Tidligere var han bl.a. rådgiver i Agenda Kaupang og senior manager i Deloitte. Lyngroth er cand.polit. fra UiO.
Benedicte Bjørnland - politidirektør, Politidirektoratet

Benedicte Bjørnland

Politidirektør
Politidirektoratet
Benedicte Bjørnland tiltrådte som politidirektør i 2019. Hun var tidligere sjef for PST fra 2012. Bjørnland har også vært politimester og visepolitimester i Vestfold politidistrikt, og hun har hatt flere stillinger i Tønsberg politidistrikt og Skien og Porsgrunn tingrett; noen av disse lederstillinger. Før dette arbeidet hun som juridisk konsulent i Prisdirektoratet. Bjørnland er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo.
Nina Schanke Funnemark

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør
Skatteetaten
Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Geir Axelsen - administrende direktør, SSB

Geir Axelsen

Administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå
Axelsen har vært administrerende direktør i SSB fra 2018. Han kom da fra stilling som assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i NAV. Han har tidligere vært direktør for to ulike enheter i Statoil, statssekretær i Finansdepartementet og underdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Axelsen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og har en Master of Public Management fra Harvards Kennedy School of Government.
Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate

Roar Olsen

Direktør
Unit
Olsen har siden 2018 vært direktør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Han har vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Olsen var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Han er utdannet ved Krigsskolen og ved BI og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.