Skate-medlemmer

Skate består av direktørane i ni statlege verksemder og to toppleiarrepresentantar frå kommunesektoren. Medlemmane er oppnemnde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siste oppnemning gjeld perioden 1.1.2018 – 31.12.2020.

Steffen Sutorius portrett

Steffen Sutorius

Direktør
Digitaliseringsdirektoratet

Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i konsulentselskapet Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennnomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Telefon
+47 930 68 459
Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene, medlem Skate

Lars Peder Brekk

Direktør
Brønnøysundregistrene

Brekk har vært leder av Brønnøysundregistrene siden 2014. Han har politisk bakgrunn som ordfører i Vikna, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nord-Trøndelag og statsråd i landbruks- og matdepartementet i 2008 – 2012. Han har bred erfaring fra lederstillinger i fiskeri og havbruk, bank og finans og offentlig verv. Brekk er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.

Hans Christian Holte portrett

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør
NAV

Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Nina Schanke Funnemark

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør
Skatteetaten

Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Johnny Welle, kartverkssjef

Johnny Welle

Kartverkssjef
Kartverket

Welle ble direktør i Kartverket i 2020. Han kom da fra stilling som CEO i Entur. Han har tidligere vært direktør i NSB Fellestjenester og i iStone samt IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle er handelsøkonom MBM fra Handelshøyskolen BI.

Svein Lyngroth, kommunaldirektør Oslo kommune

Svein Lyngroth

Kommunaldirektør
Oslo kommune

Lyngroth ble kommunaldirektør i Oslo kommune i 2019. Han var kst. kommunaldirektør og økonomi- og administrasjonssjef i Oslo kommune fra 2016. Tidligere var han bl.a. rådgiver i Agenda Kaupang og senior manager i Deloitte. Lyngroth er cand.polit. fra UiO.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering
KS

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Inga Bolstad portrett

Inga Bolstad

Riksarkivar
Arkivverket

Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.

Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate

Roar Olsen

Direktør
Unit

Olsen har siden 2018 vært direktør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Han har vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Olsen var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Han er utdannet ved Krigsskolen og ved BI og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Lars Petter Flåtten, fungerende / konstituert administrerende direktør i Lånekassen

Lars Petter Flåtten

Konstituert administrerende direktør
Lånekassen

Flåtten er avdelingsdirektør i stab for styring og organisasjonsutvikling i Lånekassen, og ble konstituert som administrerende direktør fra 10. oktober. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i flere avdelinger i Kunnskapsdepartementet. Flåtten er utdannet cand. polit fra Universitetet i Oslo.

Karl Vestli - fungerende direktør Direktoratet for e-helse

Karl Vestli

Fungerende direktør
Direktoratet for e-helse

Vestli har vært divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse siden 2017, og jobbet digitalisering og endringsprosesser i flere sektorer. Han jobbet fra 2012 innen Schibsted-konsernet, bl.a. som direktør for brukermarked i Aftenposten og i Schibsted Norge, samt i flere styreposisjoner. I 2003 – 2011 var han Direktør for Lesermarked i Dagens Næringsliv. Han har også vært leder i Accenture. Vestli har en bachelor i International business fra HiOA og en MBA fra Warwick Business School.