Skate-medlemmer

Skate består av direktørane i ni statlege verksemder og to toppleiarrepresentantar frå kommunesektoren. Medlemmane er oppnemnde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siste oppnemning gjeld perioden 1.1.2018 – 31.12.2020.

Steffen Sutorius portrett

Steffen Sutorius

Direktør
Digitaliseringsdirektoratet

Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i konsulentselskapet Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennnomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Telefon
+47 930 68 459
Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene, medlem Skate

Lars Peder Brekk

Direktør

Brønnøysundregistrene
Hans Christian Holte portrett

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør

NAV

Holte har vært skattedirektør siden 2013, og er ny sjef for NAV fra 2020. Han har tidligere vært direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han har også vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting.

Johnny Welle, kartverkssjef

Johnny Welle

Kartverkssjef

Kartverket
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering

KS
Arild Sundberg, kommunaldirektør Oslo kommune, medlem Skate

Arild Sundberg

Kommunaldirektør

Oslo kommune
Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse, medlem Skate

Christine Bergland

Direktør

Direktoratet for e-helse
Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør Statens lånekasse, medlem Skate

Nina Schanke Funnemark

Administrerende direktør

Statens lånekasse
Inga Bolstad portrett

Inga Bolstad

Riksarkivar

Arkivverket

Bolstad ble utnevnt til riksarkivar i 2014. Hun kom fra Skatteetaten. Først var hun avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad har vært en del av skatteetatens toppledelse og har hatt ansvar for både organisasjonstjenester og en større reorganisering i etaten. I Arkivverket jobber hun for å digitalisere nasjonens hukommelse og passe på at vi bevarer viktige data for ettertiden og for å gjøre arkivering automatisk.

Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate

Roar Olsen

Direktør

Unit