Skate-medlemmer

Skate består av direktørane i ni statlege verksemder og to toppleiarrepresentantar frå kommunesektoren. Medlemmane er oppnemnde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siste oppnemning gjeld perioden 1.1.2018 – 31.12.2020.

Steffen Sutorius, direktør Difi, leder Skate

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Direktør i Digitaliseringsdirektoratet

Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene, medlem Skate

Lars Peder Brekk

Direktør, Brønnøysundregistrene

Direktør i Brønnøysundregistrene

Hans Christian Holte, skattedirektør, medlem Skate

Hans Christian Holte

Skattedirektør, Skatteetaten

Skattedirektør i Skatteetaten

Johnny Welle, kartverkssjef

Johnny Welle

Kartverkssjef, Kartverket

Kartverkssjef i Kartverket

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Arild Sundberg, kommunaldirektør Oslo kommune, medlem Skate

Arild Sundberg

Kommunaldirektør, Oslo kommune

Kommunaldirektør i Oslo kommune

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør, medlem Skate

Sigrun Vågeng

Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

Arbeids- og velferdsdirektør i NAV

Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse, medlem Skate

Christine Bergland

Direktør, Direktoratet for e-helse

Direktør i Direktoratet for e-helse

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør Statens lånekasse, medlem Skate

Nina Schanke Funnemark

Administrerende direktør, Statens lånekasse

Administrerende direktør i Statens lånekasse

Inga Bolstad, riksarkivar, medlem Skate

Inga Bolstad

Riksarkivar, Arkivverket

Riksarkivar i Arkivverket

Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate

Roar Olsen

Direktør, Unit

Direktør Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning