Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Skate
  • Sammenhengende tjenester
  • Digitalisering og samordning
  • Digital samhandling
Tid:
onsdag 08. februar kl. 12:00–14:30, 2023
Sted:
Digitalt seminar

Skate inviterer toppledere i offentlig sektor til et digitalt topplederseminar 8. februar 2023 kl. 12:00-14:30. Seminaret retter seg mot toppledere i statlige virksomheter, kommuner og departementene.

Skates andre topplederseminar har overskriften «Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum». Ambisjonen om at tjenester skal oppleves som sammenhengende fordrer at vi samarbeider med brukerne, i forvaltningen, med næringslivet og med frivillige organisasjoner. Brukerne skal møte helhetlige tjenester på tvers av forvaltningen.

Program

Vi vil ta for oss tre temaer som er viktige for å lykkes med ambisjonen om sammenhengende tjenester og hvordan dere som toppledere kan jobbe for å lykkes: digitalt utenforskap, nasjonale grunndata og samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå.

12:00
Velkommen og introduksjon til dagen Frode Danielsen, Olaug Birgitte Yttri Program klokka 12:00. Velkommen og introduksjon til dagen med Frode Danielsen, Olaug Birgitte Yttri

Fungerende direktør for Digdir og dagens programleder åpner seminaret.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Birgitte Yttri foto
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Olaug Birgitte Yttri

Yttri har ledet arbeidet med innovasjon og brukerretting i Digitaliseringsdirektoratet siden 2018. Hun har erfaring innen tverrgående tjenesteutvikling i privat og offentlig sektor, og er brennende engasjert i utviklingen av sammenhengende, digitale tjenester som vil gi oss en enklere hverdag. Hun er organisasjonssosiolog fra UIO med fordypning i intraorganisatorisk samarbeid og har en master i endringsledelse fra BI.

12:12
Innledende samtale om seminarets tema Hans Christian Holte, Mariann Hornnes, Roar Olsen, Kristin Weidemann Wieland Program klokka 12:12. Innledende samtale om seminarets tema med Hans Christian Holte, Mariann Hornnes, Roar Olsen, Kristin Weidemann Wieland

Brukeren i sentrum og sammenhengende tjenester. Fire av direktørene i Skate i en samtale om hva denne ambisjonen innebærer for virksomhetene, hvordan de jobber for å nå målet.

Medvirkende

Hans Christian Holte portrett
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Hans Christian Holte

Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Mariann Hornnes - direktør Direktoratet for e-helse
Ass. direktør, Helsedirektoratet
Mariann Hornnes

Hornnes har vært direktør for Direktoratet for e-helse siden juli 2021 og frem til sammenslåingen med Helsedirektoratet 01.01.24. Hun er nå ass. direktør i Helsedirektoratet. Hornnes har nærmere 30 års erfaring med ledelse og strategisk utvikling av IKT og andre virksomhetskritiske områder i bransjer som IKT og telekom, bil- og forsvarsindustrien, luftfart og helse. Hun har også hatt flere styreverv. Hornnes kjenner helsesektoren godt også fra tidligere stillinger som direktør for Senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus HF og som administrerende direktør for Sykehuspartner HF. Hornnes er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate
Direktør, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Roar Olsen

Olsen har vært direktør i Sikt siden opprettelsen 1.1.2022. Han kom da fra stilling som direktør i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Olsen har tidligere vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Han var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Olsen er utdannet ved Krigsskolen og ved BI, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

12:30
Samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå Nina Schanke Funnemark, Frode Danielsen, Per-Arne Horne, Roar Vevelstad Program klokka 12:30. Samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå med Nina Schanke Funnemark, Frode Danielsen, Per-Arne Horne, Roar Vevelstad

Når vi setter brukerens behov i sentrum for tjenesteutviklingen, må vi samarbeide for å levere sammenhengende tjenester.

Vi må samarbeide på tvers av virksomheter, forvaltningsnivåer og sektorer, også med private aktører og leverandører.

Samtale om hva Skate gjør for at vi skal samarbeide mer og erfaringene som direktørene har av ulike måter å organisere samarbeidet. Råd til andre toppledere i forvaltningen for hvordan vi kan lykkes sammen.

Medvirkende

Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør, Skatteetaten
Nina Schanke Funnemark

Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Per-Arne Horne - direktør DiBK
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet
Per-Arne Horne

Per-Arne Horne har vært direktør i DiBK siden 2018. Han jobbet fra 1987 i ulike stillinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune; inkl. som leder for avdeling for byggeprosjekt. Horne er ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole.

Roar Vevelstad - kommunedirektør Halden kommune
Kommunedirektør, Halden kommune
Roar Vevelstad

Vevelstad har vært kommunedirektør/rådmann i Halden kommune siden 2015. Før det var han økonomisjef i kommunen i seks år. Vevelstad er høgskolekandidat fra BI. Vevelstad er også leder av KommIT-rådet i kommunesektoren fra 01.01.2021.

13:05
Digitalt utenforskap Hans Christian Holte, Kristin Weidemann Wieland, Nina Schanke Funnemark, Catherine Janson, Malin Rygg Program klokka 13:05. Digitalt utenforskap med Hans Christian Holte, Kristin Weidemann Wieland, Nina Schanke Funnemark, Catherine Janson, Malin Rygg

Stadig flere av de offentlige innbyggertjenestene digitaliseres. Konsekvensene av å ikke kunne betjene seg selv digitalt øker med samfunnets digitaliseringsgrad. Hvordan kan vi gjøre det enklere for folk å ta i bruk de offentlige digitale tjenestene og år trenger vi alternativer til digitale tjenester? Hvordan kan ambisjonen om brukeren i sentrum og sammenhengende tjenester bidra positivt?

Denne samtalen ledes av avdelingsdirektør for Tilsyn for universell utforming av IKT, Malin Rygg.

Medvirkende

Hans Christian Holte portrett
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Hans Christian Holte

Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør, Skatteetaten
Nina Schanke Funnemark

Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Bilde av Catherine Janson, IT-direktør i Politiet
IT-direktør, Politiet
Catherine Janson

Catherine Janson har vært IT-direktør i politiet og direktør for politiets IT-enhet siden 2021. Janson har lang erfaring med digital transformasjon, blant annet som avdelingsdirektør i NAV med fokus på produktorientering, smidig utvikling, design og data. Hun har også lang fartstid fra konsulentbransjen. Janson er utdannet innen industriell økonomi og engineering ved Universitetet i Agder med tilleggsutdanning innen marketing fra BI.

Malin Rygg
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Malin Rygg

Rygg er direktør for Tilsynet for universell utforming av ikt i Digdir – Uu-tilsynet. Tilsynet har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Tilsynet er ti år i 2023 og har som visjon et samfunn uten digitale barrierer. Rygg er jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer. Hun er også leder for Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA), som er en strategisk rådgivningsgruppe som skal arbeide med å inkludere universell utforming i alt relevant standardiseringsarbeid på europeisk nivå.

13:46
Nasjonale grunndata Johnny Welle, Lars Peder Brekk, Inga Bolstad, Tor Fjellstad Program klokka 13:46. Nasjonale grunndata med Johnny Welle, Lars Peder Brekk, Inga Bolstad, Tor Fjellstad

Behovet for tilgang til gode data som brukerne kan stole på er større enn det dagens felleskomponenter omfatter.

Hva vil det kreve av datagrunnlaget når vi skal gå fra it-støttet oppgaveløsning til en automatisert oppgaveløsning og sammenhengende tjenester?

Skate går foran og jobber for felles rammer, men det er et felles ansvar å ta i bruk dataene. Konsumentene har en viktig rolle og må sørge for å ta i bruk de definerte datakildene slik at vi får gode autoritative data som er enkelt tilgjengelig.

Medvirkende

Johnny Welle, kartverkssjef
Kartverkssjef, Kartverket
Johnny Welle

Welle ble kartverkssjef i Kartverket i 2020. Han kom da fra stillingen som CEO i Entur. Tidligere har Welle vært direktør i Vy fellestjenester samt IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle er handelsøkonom MBM fra Handelshøyskolen BI.

Lars Peder Brekk
Direktør, Brønnøysundregistrene
Lars Peder Brekk

Brekk har vært leder av Brønnøysundregistrene siden 2014. Han har politisk bakgrunn som ordfører, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nord-Trøndelag og landbruks- og matminister. Han har bred erfaring fra lederstillinger i fiskeri og havbruk, bank og finans og offentlig verv. Brekk er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.

Inga Bolstad, Arkivverket - medlem Skate - portrett
Riksarkivar, Arkivverket
Inga Bolstad

Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.

Bilde av Tor Fjellstad, Oslo kommune
Kst. seksjonssjef, Oslo kommune
Tor Fjellstad

Fjellstad har vært kst. seksjonssjef i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, seksjons for informasjonssikkerhet og IKT siden april 2022. Han er ansatt i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune som avdelingsdirektør for kommunikasjons og OU tjenester. Han har tidligere vært avdelingsdirektør for IKT tjenester i samme etat.

14:18
Avsluttende samtale Frode Danielsen, Olaug Birgitte Yttri Program klokka 14:18. Avsluttende samtale med Frode Danielsen, Olaug Birgitte Yttri

Vi oppsummerer dagen.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Birgitte Yttri foto
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Olaug Birgitte Yttri

Yttri har ledet arbeidet med innovasjon og brukerretting i Digitaliseringsdirektoratet siden 2018. Hun har erfaring innen tverrgående tjenesteutvikling i privat og offentlig sektor, og er brennende engasjert i utviklingen av sammenhengende, digitale tjenester som vil gi oss en enklere hverdag. Hun er organisasjonssosiolog fra UIO med fordypning i intraorganisatorisk samarbeid og har en master i endringsledelse fra BI.

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren (kommunal- og distriktsministeren). Skate er oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet og består av toppledere fra KS og offentlige virksomheter.

«Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkes­kommuner og statlige virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen.» (Digitaliseringsstrategien - Én digital offentlig sektor).

Hvem er Skate-direktørene

Les mer om Skate

Digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor"