Hopp til hovedinnhold

Skates erfaringsrapport 2021 er publisert

I rapporten oppsummeres de viktigste rådene topplederorganet Skate har til departementene om tverrsektoriell styring og regjeringens digitaliseringsarbeid for øvrig. Rapporten forteller også hva Skate har arbeidet med i 2021.

23. februar 2022

Topplederorganet er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. I arbeidet gjennom 2021 har Skate lagt spesiell vekt på å understøtte digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor.

– Skate skal ha et helhetlig perspektiv som er bredere enn den enkelte Skate-virksomhet sitt samfunnsoppdrag, sier Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet og leder av Skate. – Det mener jeg har preget Skates arbeid i 2021, og det har vært en styrke og gitt Skate-arbeidet ekstra kraft.

Skate har møtt, og gitt råd til, politisk ledelse to ganger i 2021. I mai møtte Skate statssekretær Paul Chaffey, og i desember møtte Skate Kommunal – og distriktsminister Bjørn Arild Gram. I begge møtene ga Skate råd om hvordan arbeidet med digitaliseringsstrategien kunne styrkes. I møte i desember var Skates råd spesielt konsentrert om departementenes rolle i tversektoriell styring. Skate formidlet en rekke råd og anbefalinger til viktige tema som regelverk, finansiering, samarbeid, styring, innovasjon og brukerorientering. Målet var at offentlig sektor sammen skal lykkes bedre med tverrsektoriell samordning og styring.

I rapporten understreker Skate at digitaliseringsstrategien har vært viktig, og en bevisstgjører for hele offentlig sektor. Skate mener at arbeidet med oppfølging av strategien må fortsette, men det vil også være nødvending å jevnlig evaluere og konkretisere nye initiativ og tiltak for å nå strategiens mål.

2021 har vært første hele år der Skate har arbeidet under nytt mandat. På bakgrunn av føringene i mandatet inneholder rapporten også en gjennomgang av Skates arbeid i 2021.

Hele Skates erfaringsrapport 2021 kan leses på nettsidene til Skate og Digitaliseringsdirektoratet.