Hopp til hovudinnhald

Skate-møte 12. juni

Agenda til møtet og innkalling.

Sakliste

Faste saker
Saker til behandling

Godkjenning agenda
Godkjenning av referat fra Skate-møte 10.03.2024 Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

Orienteringssaker Eventuelt

4/24 - Møte med statssekretær Tomas Norvoll
Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

5/24 - Nasjonalt veikart
Digitaliseringsdirektoratet/Helle Stedøy

6/24 - Refleksjoner etter Brussel-tur
Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

7/24 - Samarbeid om EU-politikk og -regelverk på digitaliseringsområdet
Arbeidsgruppen for EU-politikk og -regelverk på digitaliseringsområdet /Adele Flakke-Giving

8/24 Skates saksliste neste halvår
Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen