Møte i Skates arbeidsutvalg

Emner:
  • Skate
Tid:
torsdag 13. oktober kl. 09:00–15:30, 2022
Sted:
Digdir
Kontaktperson:

Topplederorganet Skate blir understøttet av et arbeidsutvalg (AU) med representanter fra Skate-virksomhetene. AU skal i samarbeid med Skatesekretariatet forberede saker for Skate og sørge for god forankring i Skate-virksomhetene. AU utfører også oppgaver Skate har delegert til dem.

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distrikts ministeren. Skate er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter. Medlemmene i Skate oppnevnes av Kommunal- og distriksdepartementet. Skate-direktørene utpeker sine representanter i Skates arbeidsutvalg.

Skates nettsider kan man lese mer om Skate. På undersiden for Skates arbeidsutvalg er det lenker til eInnsyn med møtereferat, sakspapir m.m. for arbeidsutvalget.