Hopp til hovedinnhold

Utveksling av erfaringer i nordisk samarbeidsmøte om livshendelsen «dødsfall og arv»

Å lage digitale løsninger for livssituasjoner som innbyggerne befinner seg i er felles for både Danmark, Sverige og Norge. Representanter fra både Digitaliseringsstyrelsen og Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) deltok derfor på et felles møte i regi av Digdir om livshendelsen Dødsfall og arv for å vise eksempler og dele erfaringer.

Mens arbeidet med prioriterte livshendelser er en ganske ny tilnærming i Norge, så har både Sverige og Danmark jobbet på denne måten i flere år allerede.

Krever samarbeid med flere myndigheter

Felles for alle land er at det å jobbe med en livshendelse, eller sammenhengende tjenester, krever samarbeid og utveksling av data mellom flere offentlige myndigheter. Det var nok ikke overraskende at utfordringene i de tre landene ofte er ganske like. Det handler gjerne om/f.eks. om Regelverksutvikling, finansiering og samarbeid på tvers av sektorer

Det er noen ulikheter

Styringsstruktur og avsatte ressurser til å se på sammenhengende tjenester ut fra livssituasjon var noe ulikt mellom landene. I Danmark har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for alle de 11 livshendelsene og det er laget veiledninger for hver enkelt livshendelse på www.borger.dk.

For hver enkelt livshendelse har de involvert de aktørene som er del av livshendelsen og det er etablert separate prosjekter for hver enkelt livshendelse og med relativt små prosjektgrupper. Det gjelder også for arbeidet knyttet til «Miste pårørende» som er tilsvarende Digdirs Dødsfall og arv.

Digitaliseringsstyrelsen har arbeidet i ca. 5,5 år med guidene og prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2021/22.

I Sverige har de definert fire livshendelser hvor de enkelte statlige etatene har ansvar for hver sine livshendelser. I noen tilfeller er det også et samarbeid mellom flere etater. Også i Sverige har de jobbet i ca. 5,5 år med livshendelsene og det er etablert veiledere og tjenester for hver av dem; Flytta till Sverige (officialswedishservices.se), Ny e-tjänst för dig som ska få barn (forsakringskassan.se), Arbetsförmedlingen.se - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) og Startsida - Efterlevandeguiden.

Å samarbeide med våre nordiske kollegaer gir et bredere innsiktsgrunnlag, og kan gi innspill til alternative løsninger som kommer våre brukere til gode.

Ambisjon om mer enn veiledninger

I livshendelsen Dødsfall og arv har de ambisjoner om å lage noe mer enn veiledninger. De ønsker at veiledningen skal bli interaktiv og ta de etterlatte i hånden og lede dem gjennom de oppgavene de må utføre. De ønsker også å redusere antall oppgaver for de etterlatte ved å automatisere flere tjenester i samarbeid med andre etater.

Livshendelsen Dødsfall og arv er en del av regjeringens satsning på de syv livshendelsene. Arbeidet ledes av Digdir i tett samarbeid med KS som representerer kommunene i arbeidet. Livshendelsen har tett samarbeid med de syv andre livshendelsene.

Dødsfall og arv - en prioritert livshendelse

Kontakt

Bredo Erik Swanberg

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 60 95 20