Hopp til hovedinnhold

Mange offentlige virksomheter innser at de trenger økt digital kompetanse. Det er lett å tenke at digital modenhet dreier seg om kunnskap og ferdigheter til å kunne bruke nye løsninger – men det virkelige kompetansebehovet handler om å forstå hvorfor og hvordan vi skal få til den digitale transformasjonen.

Digdir inviterer til sesjon på NOKIOS om felles digitalt kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor.

Etter å ha drevet med digitalisering av prosesser i årevis har det offentlige Norge oppnådd mye. Forvaltningen får gjort oppgavene raskere, mer effektivt og langt billigere – og gevinstene tilfaller også innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

- Men tiden er kommet for å ta i bruk teknologien på en mer integrert måte i alt vi gjør, det som vi gjerne betegner som digital transformasjon. Det vil bety at vi kommer til å endre på strategier, organisering, samarbeidsrelasjoner og måten vi jobber på i forvaltningen, sier avdelingsdirektør Jens Nørve.

Felles kompetanseløft

NOKIOS-konferansen i Trondheim 27. oktober leder han en egen sesjon der behovet for et felles kompetanseløft for den digitale transformasjonen er tema.

Nørve er opptatt av at kompetansebehovet ikke bare gjelder ansatte generelt, men spesielt for topplederne som er ansvarlige for å løfte ambisjonene og stake ut retning for virksomheten.

- Det ligger også i sakens natur at dette er et felt der vi virkelig må åpne opp for et bredere samarbeid, og ut over offentlig sektor. I Digdir har vi laget en kompetansemodell for digital transformasjon som skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere, og gi en oversikt over hvilken kompetanse virksomheten bør ha for å lykkes, sier Nørve.

Inviterer til samarbeid

Digdir arrangerte et åpent dialogmøte i juni 2022 der kompetansemodellen ble presentert og diskutert. En rekke aktører fra offentlig og privat sektor deltok på møtet, og på NOKIOS ønsker Digdir å diskutere veien videre.

- Vi tror et slikt kompetanseløft både kan og bør gjøres i et partnerskap på tvers av offentlig og privat sektor. Jeg mener også at dette er et felt der vi bør invitere akademia og våre utdanningsinstitusjoner til samarbeid, sier Jens Nørve.

Digdir på NOKIOS

NTNU og Digdir står bak NOKIOS-konferansen og arrangerer denne sammen med
25 partnere fra akademia, privat og offentlig sektor. I tillegg til sesjonen om felles kompetanseløft bidrar Digdir med innlegg, kurs og workshops om en rekke aktuelle tema:

25. oktober:

26. oktober:

27. oktober:

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332