Hopp til hovedinnhold

Dette er fremsyn og slik kan det hjelpe deg

Fremsyn hjelper oss til å være bedre rustet for fremtiden, selv om utviklingen tar uventede retninger. På de nye nettsidene våre kan du se hvordan du kan jobbe med strategisk fremsyn i egen virksomhet eller sammen med andre virksomheter, og du får eksempler på noen som har gjort det. En av dem er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har brukt fremsyn i arbeidet med livshendelsen «Ny i Norge».

Dette er fremsyn

Strategisk fremsyn er å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden. Det hjelper oss med å utvikle politikk, strategi, løsninger og tjenester som møter fremtidens behov.

Eksempler fra livshendelsene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har brukt fremsyn i livshendelsen «Ny i Norge», som de har ansvar for. For livshendelsen er visjonen at «Det skal være enkelt å være ny i Norge», mens oppdragsmålet er at «Flere deltar i arbeids- og samfunnsliv». IMDi ønsket å benytte fremsyn for å møte fremtidsbrukerens behov i en tid med stor usikkerhet og høy endringstakt. De inviterte en rekke aktører på integreringsfeltet til en bredt sammensatt fremtidssamling med hele 90 deltakere.

En av de som deltok var Ingunn Cowan fra Lånekassen.

«Det er veldig nyttig for oss å bruke fremsynsmetodikk. Det jeg liker er at det ikke er helt sci-fi, men nært i fremtiden. Du tvinges til å tenke på hva det er realistisk å få til, og hva det er sannsynlig å få til. Du blir også bevisst på hva som skjer der ute. Det er så godt å ta det ekstroverte blikket på oss selv og våre tjenester, hvordan passer det inn i det samfunnet vi faktisk skal levere tjenester til? Samfunnet er i endring hele tiden, og de endringene må vi ta inn over oss. Hva betyr det da for Lånekassens studiestøtteordning?»

På samlingen vurderte de hvilke drivkrefter som vil ha stor påvirkning på feltet, og så dette opp mot hvilke områder organisasjonene har høy og lav beredskap. På denne måten kunne de avdekke den såkalte ‘strategiske blindsonen’, altså områder der drivkreftene vurderes som viktige, men hvor dagens beredskap er for lav .

For å møte fremtidige brukeres behov, ble representative fremtidspersonas utviklet basert på innsikt om dagens brukere og drivkreftene i den strategiske blindsonens påvirkning på brukerne. Fremtidspersonas ble beskrevet med behov og ønsker, som utgangspunkt for å diskutere gevinster.

IMDi og en rekke aktører på utlendingsfeltet utarbeid sammen et gevinstkart for livshendelsen med. Kartet inneholdt samfunnsmål, effektmål og gevinster som må realiseres for at samfunnsmålet skal nås. De kom også opp med et konkret forslag til ni satsningsområder for å realisere gevinstene.

Drivkrefter som påvirker framtiden vår

I arbeidet med stortingsmeldingen "En innovativ offentlig sektor" ble det identifisert en rekke ulike drivkrefter, som vil påvirke samfunnet og offentlig sektor i årene fremover. Disse drivkreftene er nå oppdatert basert på ny kunnskap og innsikt. Drivkreftene, og diskusjon rundt hvordan de kan påvirke samfunnet, er derfor svært gode verktøy til å diskutere fremtiden, utfordre antakelser og trekke inn nye perspektiver.

Fire metoder for fremsyn

Vi gir deg en innføring i fire ulike metoder som du kan bruke i et fremsynsarbeid. Disse er:

  • Drivkraftanalyse
  • Scenarioutvikling
  • Blindsonemetoden
  • Fremtidspersonas

Under hver metode får du tips til gjennomføring, du får vite hva som er målet med metoden og når det passer å benytte den. Du får også vite om nyttige verktøy og lenker til relevant fagstoff.

Vi kan hjelpe deg

Jobber du med sammenhengende tjenester, innovasjon eller strategisk organisasjonsendring, kan fremsyn være et godt verktøy. Vi bidrar gjerne med rådgivning om bruk av fremsyn, tilpasset din situasjon og dine behov.

Ta en titt på de nye nettsidene

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69

Frode Alne Bolin

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 18 69 00

Hans Gøran Nilsson

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 27 17 93