Krav og anbefalinger innen digitalisering

Her får du en oversikt over krav og anbefalinger som gjelder ved digitaliseringsarbeid i offentlig forvaltning. Kravene og anbefalingene er sortert etter hvilke bruksområde de hører til under. Du kan også velge å gå rett til alle krav og anbefalinger for statlige og kommunale virksomheter.

Illustrasjon av to personer som holder en sirkel og en kvadrat hver.