Hopp til hovedinnhold

Tilgang til internett og digitale verktøy

Tilgang til nødvendig infrastruktur og digitale verktøy er en forutsetning for å kunne delta i det offentlige digitale tjenestetilbudet. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder digital infrastruktur. De fleste husstander har tilgang på bredbånd eller mobilnett med høy hastighet.

Den digitale infrastrukturen i Norge er god

Det å ha tilgang til internett i sitt eget hjem er en grunnleggende forutsetning for å kunne delta digitalt. I Norge har nå 99 prosent av husstandene tilgang til internett eller bredbånd.

Nøkkeltall om tilgang til internett og digitale verktøy

  • 90 prosent av norske husstander har tilbud om høyhastighetsbredbånd (minst 100 Mbit/s). 10 prosent, tilsvarende 241 000 husstander, mangler et slikt tilbud. 164 000 av disse er i spredtbygde områder
  • Alle norske boliger og husstander har 4G-dekning
  • Totalt antall abonnement for mobiltelefoni var mer enn 5,8 millioner i 2021

Kilder:

SSB, Andel som har tilgang til diverse IKT (tabell 11000)

Ekomstatistikken, Bredbåndsdekning 2021.