Hopp til hovedinnhold

Rikets digitale tilstand, tema for 2022 Tema: Digital sikkerhet

Digitalisering fører til at stadig mer av offentlig sektors virke flyttes over i det digitale rom med økte krav og forventninger til den digitale sikkerheten. Vi tar for oss tre sentrale utfordringer knyttet til digital sikkerhet: opplevde sikkerhetsproblemer, beskyttelse av personlig informasjon og falsk informasjon.

Digitalisering fører til at stadig mer av offentlig sektors virke flyttes over i det digitale rom med økte krav og forventninger til den digitale sikkerheten. Vi tar for oss tre sentrale utfordringer knyttet til digital sikkerhet: opplevde sikkerhetsproblemer, beskyttelse av personlig informasjon og falsk informasjon.