Hopp til hovedinnhold

Mål 4

Offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet.

Tall fra IT i praksis 2021 viser en negativ utvikling i deling av data på tvers av offentlig sektor.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet"

26
%
Negativ økende trend

Andelen offentlige virksomheter som aldri eller sjelden deler data med andre offentlige virksomheter. Økning fra 20 prosent i 2020 (IT i praksis).

16
%
Negativ synkende trend

Andelen offentlige virksomheter som i stor eller svært stor grad har gjenbrukt data fra andre offentlige virksomheter på tvers av sektorområder. Nedgang fra 25 prosent i 2020 (IT i praksis).

13
. plass
Positiv økende trend

Norges plassering på modenhet for åpne data i rapporten Open Data Maturity blant 34 land i Europa. Opp fra 29. plass i 2020.

Vår vurdering av status for 2022

Ikon som viser et kryss på rød sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet som mindre god, med en negativ utvikling det siste året. Andelen offentlige virksomheter som systematisk deler og gjenbruker data til tjenesteutvikling og verdiskapning er fortsatt lav, spesielt blant kommunene. Samtidig har pandemien vist at potensialet for deling og gjenbruk av åpne data er stort.

Koronapandemien har vist et stort potensial for nyttiggjøring og verdiskaping basert på åpne data, eksemplifisert av deling og gjenbruk av data om smitterater, vaksinering og sykehusinnleggelser. Dette kan være med på å forklare at Norge klatrer fra en 29. til en 13. plass blant de 34 europeiske landene som Open Data Maturity-rapporten dekker. Rapporten kan overordnet tolkes som at Norge evner å nyttiggjøre seg av åpne data, men mangler en systematisk tilnærming til datadeling og verdiskaping over tid.

Utfordringer

26 prosent av virksomhetene oppgir at de sjelden eller aldri deler data med andre offentlige virksomheter. Dette er en negativ utvikling på 6 prosentpoeng fra 2020. Manglende prioritering, kultur for datadeling og håndtering av sensitive persondata og/eller andre taushetsbelagte opplysninger angis ifølge IT i praksis som hovedårsakene til hvorfor virksomhetene ikke gjenbruker data fra andre virksomheter.