Hopp til hovudinnhald

IT i praksis

IT i praksis er ei årleg gransking som kartlegg strategi, leiing, trendar og erfaringar innan strategisk bruk av IT og digitalisering i offentlege statlege verksemder og kommunane i Noreg. Granskinga vert gjennomført av Rambøll, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, IKT Norge og NTNU.