Hopp til hovedinnhold

Falsk informasjon

Falsk nyhet (engelsk: fake news) er et begrep som retter seg mot nyhetsliknende opplysninger med uriktig, mangelfullt eller villedende innhold eller med falsk avsender som noen med vilje lager og sprer gjennom ulike nyhetskanaler og sosiale medier. 60 % av befolkningen mellom 16 og 79 år har sett falsk informasjon på nett. De fleste faktasjekker ikke fordi de allerede visste at informasjonen, innholdet eller kilden var upålitelig.

Mange har sett falsk informasjon på nett

Figuren viser andel nordmenn fordelt på alder som har sett falskt eller tvilsomt innhold. Tallene er fra 2021. De viser at hele 78 % har sett falskt innhold i aldersgruppen 16-24 år. Andelen minker når alderen øker. I aldersgruppen 75-79 år har 38 % sett falsk informasjon på nett.

Årsaker til å ikke faktasjekke informasjon

Det finnes ulike årsaker til at nordmenn ikke faktasjekker innhold på nett. Figuren viser tre ulike årsaker: personen visste at informasjonen, innholdet eller kilden var upålitelig, personen manglet kunnskap eller andre årsaker. Tallene er fra 2021.

Teknologien gjør det vanskeligere å skille falske nyheter fra ekte, og får dessuten en forsterkende effekt i digitale ekkokamre, som kan brukes til å manipulere opinionen og bidra til økt polarisering. Den kan også brukes målrettet for å sverte myndighetspersoner eller på andre måter svekke tilliten til offentlig sektor (NAV omverdensanalyse, 2021)