Hopp til hovedinnhold

Beskytte personlig informasjon

Ettersom stadig mer av offentlig sektors virke flyttes til digitale plattformer må kravene til beskyttelse av personlig informasjon etterholdes. Brukerne er bekymret for bl.a. sporing av aktivitet og tallene viser at flere tar forholdsregler når det gjelder personlig informasjon på nett. Den stadige økningen i antall dataangrep i offentlig sektor gjør at personlig informasjon kan komme på avveie.

Bekymringer blant befolkningen

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på nettsider er en velkjent måte å hente inn brukerinformasjon på. Tallene viser at 80% av befolkningen vet at cookies kan brukes til å spore aktivitet på nett, og tilby skreddersydd reklame. 28% av brukerne har endret innstillinger i nettleser for å begrense eller nekte bruk av cookies. Tallene er fra 2021.

Handlinger utført for å beskytte personlig informasjon

Innbyggerne ønsker bedre kontroll over sin personlige informasjon på nett. Figuren viser ulike handlinger brukere har gjort for å kontrollere tilgangen på informasjonen. 65% har nektet eller begrenset tilgang til geografisk plassering. 43% har lest personvernerklæringer før tilgang til personlig informasjon er innvilget og forsikret seg om at nettsiden hvor personlig informasjon oppgis er sikker. Tallene er fra 2021.

Forsøk på identitetstyveri og IKT-utstyr som har kommet på avveie i offentlig sektor

Personlig informasjon kan komme på avveie når offentlig sektor opplever dataangrep eller at IKT-utstyr blir borte. I staten oppgir 68% av virksomhetene at de har opplevd forsøk på identitetstyveri. 65% av kommunene og hele 90% av fylkeskommunene har opplevd det samme. Tallene for IKT-utstyr på avveie er på 28%, 19% og 50% i hhv. stat, kommune og fylkeskommune. Tallene er fra 2022.