Hopp til hovedinnhold

Norsk modell for programstyring

Her finner du norske oversettelser av MSP-begreper, og litt veiledning om bruk av programorganisering og programstyring.

Nedenfor kan du laste opp resultatene fra en arbeidsgruppe som ble opprettet av Digitaliseringsdirektoratets nettverk for program- og porteføljestyring. Det omfatter norske oversettelser og forståelser av sentrale begreper i Axelos' programstyringsmodell MSP (Managing Successful Programmes). Du finner også noe veiledningsmateriell om hvorfor og hvordan programmer kan brukes som en hensiktsmessig arbeidsform for samordning og styring av beslektede prosjekter.

Det har vist seg vanskelig å finne programmer i Norge som i tilstrekkelig grad har benyttet seg av MSP som metodikk. Det er derfor også lite erfaringer i begrepsbruken. Det oppfordres derfor til å komme med tilbakemeldinger ettersom erfaringer gjøres, slik at en norsk modell kan videreutvikles og tilpasses norske forhold.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Sverre Berg, DFØ (leder)
 • Åshild Hortemo, Akershus fylkeskommune
 • Jon Arve Risan, Statens pensjonskasse, nå NorStella
 • Kari Nysted, IMDI
 • Anette Odgaard Jacobsen, FHI
 • Eli Aspelund, KS
 • Trond Botheim, Holte Consulting
 • Katrine Høiback Jebsen, Metier OEC
 • Knut Asle Fiskerud, SopraSteria
 • Ingar Brauti, Devoteam
 • Richard Thursfield, P3Praxis

Digitaliseringsdirektoratet takker deltakerne for en god dugnadsjobb!