Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Digitaliseringsdirektoratet samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Digitaliseringsdirektoratet, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Datavisualiseringer

Digitaliseringsdirektoratet bruker skytjenestene Tableau Public og Highcharts når vi visualiserer data på sidene våre. Når du bruker denne visualiseringen samler den inn trafikkdata om hvordan brukerne interagerer med visualiseringen. Dataene samles inn for å kunne forbedre visualiseringene slik at de skal bli enda enklere å bruke i fremtiden.

Direktesending

På mange av våre arrangementer har vi direktesending/streaming. Når du bruker avspilleren samler den inn trafikkdata som blant annet viser hvor mange og hvor lenge du ser på direktesendingen. Aventia.no er databehandler.

Informasjonskapsler i nettleser

Vi har laget en fullstendig liste over alle Informasjonskapsler som finnes på Digdir.no.www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

IP-adresse

Din IP-adresse logges for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Kommentarer

Der det er mulig for brukerne å komme med kommentarer blir man avkrevet navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert med kommentaren, men lagres ikke hos Digitaliseringsdirektoratet.

Nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev baserer seg på avtale. Våre nyhetsbrev tilbyr nyheter om alle våre fagområder og tjenester, rettledninger og rapporter. Våre nyhetsbrev tilbyr også informasjon om våre konferanser, kurs og arrangementer og informerer om ledige stillinger.

I forbindelse med påmelding av nyhetsbrev samler vi inn e-post-adresse. Dette er obligatorisk. I tillegg kan du selv oppgi fornavn, etternavn, stilling og virksomhet, men dette er frivillig. Informasjonen bruker vi for å tilpasse informasjonen vi sender deg best mulig. For eksempel er noen arrangement kun aktuelt for enkelte virksomheter og stillinger. Avtalen inngår du når du selv ber om å motta nyhetsbrev via vår bestillingsside. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. I forbindelse med utsending av nyhetsbrev fører vi statistikk over bruken, hvor mange som leser og hva som leses. Dette gjør vi får å kunne gi våre lesere mest mulig relevante saker.

Personvernombud i Digitaliseringsdirektoratet

Siden Digitaliseringsdirektoratet er en offentlig myndighet, har vi et eget personvernombud i virksomheten. Du kan lese mer om hva personvernombudet er og hvordan du kan komme i kontakt med vedkommende på ombudets egen side.

Pålogging med felles brukerhåndtering

Noen tjenester krever at man logger inn via Digitaliseringsdirektoratets felles brukerhåndtering. Denne brukerhåndteringen styrer din tilgang til disse tjenestene:

 • Data.norge.no
 • Samarbeidsportalen
 • Kurs og arrangementer

Brukerhåndteringen har en egen profilside. Her kan du gjøre følgende:

 • Legge inn og endre navn, e-post, telefonnummer og organisasjon
 • Se når brukerhåndteringen ble benyttet og hvilken av Digitaliseringsdirektoratets tjenester du har logget deg inn på
 • Laste ned opplysninger registrert om deg i Digitaliseringsdirektoratets felles brukerhåndtering
 • Slette brukerprofilen din

For å komme til profilsiden din går du til user.difi.no

Opplysningene i Digitaliseringsdirektoratets felles brukerhåndtering deles ikke med andre.

Påmeldingssystem - kurs og seminar

Formålet med registreringen er å gi Digitaliseringsdirektoratet som arrangør nødvendig informasjon for korrekt registrering og administrasjon av deltakere på sine arrangement (kurs, seminar, webinar m.m.) samt forbedre tilbud og kvalitet på arrangementene og legge til rette for deltakere med spesielt behov (for eksempel matallergi).

Dette blir registrert på deg:

 • Navn (fornavn, etternavn)
 • Mobilnummer
 • Epostadresse

Ved behov kan dette også registreres om deg:

 • Virksomhet
 • Rolle/stilling
 • Eventuelle informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse
 • Oppmøte/deltakelse
 • Deltakeres evaluering av arrangement

Behandlingsgrunnlag følger av Personvernforordningen 6 (1) b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Rettslig grunnlag for behandling av informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse følger av Personvernforordningen 9 (2) a), den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger.

Dine personopplysninger vil ikke overføres til andre virksomheter. Navn og virksomhet kan bli gjort tilgjengelig på deltakerlister som deles til deltakere og instruktører. Personopplysninger lagres frem til at fakturering, nødvendig statistikk og rapporteringer er gjennomført.

Deltager AS er leverandør for påmeldingsløsningen. Digitaliseringsdirektoratet bruker e-postadressene til å distribuere evalueringer i etterkant av kurs og seminar via vår leverandør, Questback.

Påmeldingssystem - store konferanser

Formålet med registreringen er å gi Digitaliseringsdirektoratet som arrangør nødvendig informasjon for korrekt registrering og administrasjon av deltakere på sine store konferanser, legge til rette for deltakere med spesielt behov (for eksempel matallergi), bygge nettverksarena samt forbedre tilbud og kvalitet på arrangementene.

Dette blir registrert på deg:

 • Navn (fornavn, etternavn)
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Virksomhet
 • Rolle/stilling

Ved behov kan dette også registreres om deg:

 • Eventuelle informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse
 • Fakturainformasjon, dersom du har valgt faktura som betalingsmåte (Fødselsnummer er registrert hvis du velger å betale privat.)
 • Oppmøte/deltakelse
 • Deltakeres evaluering av arrangement

Behandlingsgrunnlag følger av Personvernforordningen 6 (1) b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Rettslig grunnlag for behandling av informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse følger av Personvernforordningen 9 (2) a), den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger.

Dersom én person melder på flere deltakere samtidig, gjør vi oppmerksom på at den som utfører påmeldingen derfor samtykker på vegne av de som meldes på.

Personopplysninger vil ikke overføres til andre virksomheter. Navn og virksomhet kan bli gjort tilgjengelig i eksempelvis konferansens webapp, dette begrenser seg til navn og virksomhet og ikke kontaktinformasjon.

Personopplysninger lagres fram til nødvendige statistikk og rapporteringer er gjennomført. Ved konferanser bruker Digitaliseringsdirektoratet Hotel-Link og KITE kommunikasjon event som databehandler.

Rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn, og hvordan de brukes. Dersom du er registrert i et av systemene til Digitaliseringsdirektoratet, har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til vårt personvernombud på e-post.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Søk

Digitaliseringsdirektoratet lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Tilbakemeldingsfunksjon

«Fant du det du lette etter?» er en funksjon vi har nederst i noen av artiklene på nettstedet. Her kan du gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke.

Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din; Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss, lagres i vår database.

Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Trafikkanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Digitaliseringsdirektoratet anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke denne brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin). Disse gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på, er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Videoavspilling

Digitaliseringsdirektoratet bruker hovedsakelig videoavspillertjenesten Vimeo på sine sider, men det forekommer også at vi bruker Youtube dersom våre samarbeidspartnere står for filmingen. Både Vimeo og Youtube samler inn data når du spiller av en video. Dataene brukes til å finne ut hvem og hvor lenge videoene blir brukt.

Lydavspilling

Digitaliseringsdirektoratet bruker lyddelingstjenesten Soundcloud på sine sider. Soundcloud samler inn aggregerte data når du spiller av en lydfil. Dataene brukes til å finne ut hvor mange som spiller av klippene, hvor mange som liker klippene og hvor mange som laster ned et lydklipp.