Nettverk for digitale anskaffelser: God bruk av evalueringsmodeller (Digitalt møte)

Tid
Tirsdag 16. juni kl. 12:00–14:15
Sted
Teams-møte
Påmeldingsfrist
Mandag 15. juni kl. 12:00
Kontaktperson
Hege Strandhagen, Telefon: +47 91 24 48 58

Evaluering er en av de viktigste aktivitetene i anskaffelsesprosessen. Det er her konkurransen skal avgjøres og kontrakt skal tildeles. Det er et faktum at bruk av ulike evalueringsmodeller kan gi ulike resultater. På dette nettmøtet vil vi ta for oss hvordan du som innkjøper kan bruke ulike evalueringsmodeller i dine konkurranser, og se på hvilke løsninger som er tilgjengelige for digital evaluering.  Målet er å belyse temaet evaluering fra et faglig og et digitalt perspektiv, og få til en diskusjon rundt hvilke løsninger vi ønsker oss for fremtidens digitale evalueringsprosess.

Vi vil på dette nettmøtet belyse følgende:

Hvilke modeller finnes, og hvilke styrker og svakheter har de?

Hvilke løsninger for digital evaluering finnes i dagens KGV-systemer?

Hvordan forberede for heldigital evaluering?             

Hvilke ønsker har vi for fremtidens digitale evalueringsmodeller?

Evalueringsmodeller er komplisert, og vi har derfor valgt å ha med et innlegg med en praktisk og faglig tilnærming til evaluering. Dette er det Kjetil Østgård og Ken Patrick fra Statens innkjøpssenter som skal holde. De vil gi oss et godt utgangspunkt for å ta diskusjonen videre til de digitale aspektene ved evaluering av tilbud.

Etter det vil vi invitere leverandørene av KGV inn for å snakke om sine løsninger for digital evaluering. I denne delen av programmet er målet at du som deltaker skal få en bedre oversikt over dagens muligheter, og få mulighet til å gi tilbakemeldinger på ønsket videreutvikling av digital evaluering i verktøy som KGV. Her er vi opptatt av å få til en god dialog. Vi setter opp egne sesjoner der KGV-leverandørene snakker med sine brukere.

Vi vil gi nærmere beskjed om den praktiske gjennomføringen av denne delen av programmet til de som melder seg på.

Det er viktig at du melder deg på som vanlig. Inviter gjerne dine kollegaer og bli med. Vi sender ut lenke til Teams-møtet på e-post til de deltagerne som har meldt seg på. Det er ikke nødvendig å ha Teams for å være med på møtet.

Vi ser frem til et nytt nettverksmøte med deg som deltager!

Nettverk for digitale anskaffelser er et åpent nettverk for innkjøpere og andre som er interessert i hvordan lykkes med digitalisering av anskaffelser. Målet med nettverket er å lære av hverandre og spre kunnskap for å nå regjeringens målsetning om å heldigitalisere anskaffelsesprosessen i løpet av 2024 – og forbedre innkjøpshverdagen til innkjøpere.