Nettverk for digitale anskaffelser: Fra fakturadata til styringsinformasjon (Digitalt møte)

Tid
Torsdag 28. mai kl. 12:00–14:00
Sted
Web
Påmeldingsfrist
Onsdag 27. mai kl. 23:59
Kontaktperson
Hege Strandhagen, Telefon: 912 44 858

Presentasjoner fra nettverkssamling 28. mai 2020

Nettverk for digitale anskaffelser er et åpent nettverk for innkjøpere og andre som er interessert i hvordan lykkes med digitalisering av anskaffelser. Målet med Nettverk for digitale anskaffelser er å lære av hverandre og spre kunnskap for å nå regjeringens målsetning om å heldigitalisere anskaffelsesprosessen i løpet av 2024 – og forbedre innkjøpshverdagen til innkjøpere.

 

Program

Tid

Tema

Innleder

12:00-12:10

Innledning om nettverket på digital plattform

Hege Strandhagen,
Digitaliseringsdirektoratet

12:10-12:25

Analyse og statistikk: Erfaringer fra pilotprosjekt på fakturainnsamling og forbruksanalyser 

Jostein Engen,
Digitaliseringsdirektoratet

12:25-12:55

Analyse og statistikk: Erfaringer fra pilotprosjekt på fakturainnsamling og forbruksanalyser 

NAV (navn kommer)

12:55-13:05

Pause

 

13:05-13:35

Analyse og statistikk: Erfaringer fra pilotprosjekt på fakturainnsamling og forbruksanalyser 

Skatteteaten (navn kommer)

13:35-13:45

Oppdatering – hva har skjedd siden sist?

Gunnar W. Thomassen,
Digitaliseringsdirektoratet

13:45-14:00

Avslutning med spørsmål og kommentarer

Digitaliseringsdirektoratet