Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • NIFS
  • Informasjonssikkerhet
Tid:
onsdag 06. april kl. 10:00–13:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Møtet ble digitalt gjennomført med 86 deltakere, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid, og deltakerne for mange gode spørsmål.

NIFS-logo liten

Undersøkelser Digdir har gjennomført tidligere viser at offentlige virksomheter (både i stat og kommune) ikke er flinke nok til å øve på hendelser i egen virksomhet. Vi ønsker med dette NIFS-møtet å sette søkelys på hvor viktig det er at virksomheter øver.

Til dette møtet kommer flere offentlige aktører for å fortelle om deres erfaringer.

Grethe Østby v/NTNU kommer for å snakke om ovelse.no, et samarbeidsprosjekt mellom Digdir, DSB, NorSIS, NSM og NTNU. Lise Blix Olsen v/Statsforvalteren i Nordland orienterer om deres arbeid med "Øvelse Nordland" de siste årene. Espen Thorseth v/Norwegian Cyber Range NTNU skal snakke om NCRs arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet. I tillegg kommer Erlend Frithjof Hagenes og Hege Christin Stenhammer fra Øvelse Nord for å snakke om sitt arbeid med og erfaringer fra planlegging av en fullskala beredskapsøvelse, samt om hvorfor det er viktig for virksomheter å øve.

Målgruppe

Møtet er åpent for alle offentlige ansatte som jobber med og/eller har interesse for informasjonssikkerhet.

Foreløpig agenda
Tidspunkt Tema
10.00 Velkommen og innledning
v/Digitaliseringsdirektoratet
Norwegian Cyber Range
Espen Thorseth v/NCR NTNU
Øvelse Nordland
Lise Blix Olsen v/Statsforvalteren i Nordland
PAUSE
Øvelse.no
Grethe Østby v/ NTNU
Øvelse Nord
Erlend Frithjof Hagenes og Hege Christin Stenhammer v/Øvelse Nord
12.55 Avslutning
v/Digitaliseringsdirektoratet

Praktisk

Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser. Bruk Chrome, Firefox eller Edge. Lenke til arrangement får du tilsendt før møtestart. Her vil du kunne se foredrag og stille spørsmål muntlig og skriftlig. Et utvalg av spørsmålene vil stilles til foredragsholder etter innlegget.

Det vil ikke bli tatt opptak av møtet, men presentasjoner som kan deles vil bli lagt ut på nettsidene våre i etterkant av møtet.  

Vi gleder oss til en spennende digital møtedag med dere!