Hopp til hovedinnhold

Tiltaket skal tilby Utlendingsdirektoratet (UDI) sine brukere en ny digital tjeneste. Tjenesten skal gi brukerne tilgang til informasjon om sine søknader, oppholdsstatus, persondata og kontaktinformasjon. Støtte: kr 5 647 974.

For å få tilgang til denne informasjonen i dag må brukerne kontakte UDIs veiledningstjeneste, hovedsakelig per telefon eller e-post. Dette krever tid og ressurser, både for UDI og brukerne det gjelder. Også andre virksomheter, for eksempel potensielle arbeidsgivere, må kontakte UDI via telefon eller e-post for å få tak i relevant informasjon.

Tiltaket vil gi brukerne en brukerorientert selvbetjeningsløsning, samt kortere ventetid. Tiltaket vil også gi effektiviseringsgevinster for UDI og andre virksomheter (statlige og kommunale virksomheter, privat næringsliv) som har behov for informasjon om oppholdsstatus. Målgruppen for løsningen utgjør i dag 42 000 av UDIs brukere.