Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Digital arbeidsmiljøkartlegging

STAMI skal utvikle en ny løsning for arbeidsmiljøkartlegging som i tillegg til å innhente informasjon om arbeidsmiljø effektivt og brukervennlig, vil samle inn og ta vare på annen type informasjon som er viktig for forskning og kunnskapsformidling. Støtte: 3 988 338.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljøområdet. Med dette digitaliseringsprosjektet som her søkes midler til ønsker STAMI å styrke et sentralt system som i dag brukes til innsamling av data fra arbeidsmiljøkartlegginger. Ved å utvikle en ny løsning for arbeidsmiljøkartlegging ser STAMI et stort potensiale både for instituttet og for offentlig sektor/næringsliv.

Formålet er å etablere en løsning som, i tillegg til å innhente enda mer informasjon om arbeidsmiljø mer effektivt og brukervennlig enn med dagens system, vil kunne samle inn og ta vare på annen type informasjon som er viktig for forskning og kunnskapsformidling.