Hopp til hovedinnhold

STAMI skal utvikle en ny løsning for arbeidsmiljøkartlegging som i tillegg til å innhente informasjon om arbeidsmiljø effektivt og brukervennlig, vil samle inn og ta vare på annen type informasjon som er viktig for forskning og kunnskapsformidling. Støtte: kr 3 988 338.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljøområdet. Med dette digitaliseringsprosjektet som her søkes midler til ønsker STAMI å styrke et sentralt system som i dag brukes til innsamling av data fra arbeidsmiljøkartlegginger. Ved å utvikle en ny løsning for arbeidsmiljøkartlegging ser STAMI et stort potensiale både for instituttet og for offentlig sektor/næringsliv.

Formålet er å etablere en løsning som, i tillegg til å innhente enda mer informasjon om arbeidsmiljø mer effektivt og brukervennlig enn med dagens system, vil kunne samle inn og ta vare på annen type informasjon som er viktig for forskning og kunnskapsformidling.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

STAMI fikk i august 2021 på plass en avtale med ekstern IT-leverandør, som var avgjørende for oss. Med to utviklere som supplerte STAMIs eget utviklerteam på 2 ressurser fikk vi nødvendig teknisk bistand.

Det mest avgjørende var at vi fikk hjelp av ressurser med kompetanse til å ta i bruk smidig prosjektmetodikk.

Vi innførte sprint-leveranser, statusmøter og review/planning møter hver 14 dag. Dette var veldig verdifullt og skapte god progresjon i prosjektet. Vi fikk innført sidemannskontroll, slik at all kode som ble utviklet ble gjennomgått og testet av teamkollega.
Ved oppstarten til de innleide ressursene var prosjektledelsen tydelig på sluttdato for leveransen. Vi kunne ikke bli ytterligere forsinket, og det å ha en absolutt sluttdato var også viktig for å sikre at vi kom i mål.

På minussiden har vi erfart at prosjektet var vesentlig mer komplisert enn hva vi hadde forutsett. Vi rigget ikke opp prosjektet initielt slik vi burde gjort, det ble rigget med utgangspunkt i at vi tenkte at gjennomføringen ville være av enkel og kortvarig karakter.

Vi tok litt for lett på analysen av prosjektets kompleksitet, og vi undervurderte hvor anstrengt IT-markedet er. Vi trodde det ville være enklere å få på plass avtaler med eksterne IT-leverandører enn hva som faktisk var tilfelle. Når det er sagt, har vi hatt tett og konstruktiv dialog med DFØ gjennom hele prosjektperioden, og kommunisert åpent om de utfordringene vi har vært gjennom.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Vi har lært mye av prosjektet, ikke minst at vi ved en annen anledning må bruke mer tid på å planlegge fremtidig IT-arkitektur og tenke gjennom hele den tekniske verdikjeden, hva innebærer det av risikomomenter å utvikle egne moduler?

Vi har tatt i bruk smidig prosjektmetodikk, som var veldig verdifullt. Det er har vært en lærerik prosess for en IT-organisasjon som "til vanlig" ikke utvikler nye IT-tjenester/moduler.