Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Sjøfartsdirektoratet: NIS/NOR Skipsregister, e-tinglysing

Formålet er å gå fra en papirbasert tinglysningsprosess til en hel-digitalisert prosess. Støtte: kr 7 600 000.

Sjøfartsnæringen skal bli tilbudt nye tjenester relatert til digital innsending av skjøter og heftelser, elektronisk tinglysing, bruk av elektroniske signaturer og betalingsløsning på nett.

Prosjektet skal lage:

 • elektroniske skjema for e-tinglysing
 • betalingsløsning på nett
 • elektronisk tinglysing

Prosjektet er ferdigstilt.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

 • godt og konstruktivt samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratets ledelse og prosjektet
 • engasjert prosjekteier og produkteier
 • godt engasjement i prosjektgruppen

 • Til tider manglende dialog mellom leverandør og kunde
 • Utfordringer med at Frontend og Backend utviklere hos leverandør opererte i forskjellige team
 • Målprismodellen utfordrende, spesielt når leverandøren havner i tidspress
 • Azure skymiljøet relativt nytt for leverandørens team
 • Tanken om smidig utvikling med kontinuerlige leveranser feilet da sentrale elementer i leveransen lenge blokkerte for smidig utrulling til kundens testmiljø

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Vi kommer sannsynligvis ikke til å starte denne typen prosjekt flere ganger. I stedet sikter vi oss nå inn på å kjøre fremtidens utviklingsprosjekter etter DEVOPS tankegangen med mindre omfang og med administrasjon og styring i i egen regi. Vi vil heller inn utviklingsressurser ved behov. Dette vil sannsynligvis kreve en annen form for rammeavtale for systemforvaltning enn dagens avtale.

Se rådene prosjektet fikk fra Digitaliseringsrådet: