Hopp til hovedinnhold

Sjøfartsdirektoratet skal utvikle en ny samhandlingsplattform mellom direktoratet og kundene, og  utvikle et nytt fagsystem. Støtte: kr 15 000 000 kroner 

Det eksisterende fagsystemet i Sjøfartsdirektoratet er utviklet på foreldet arbeidsmetodikk. Fagsystemet støtter i liten grad gjenbruk av data, og datakvaliteten er dårlig. I tillegg er det mange oppgaver som ikke kan gjennomføres i fagsystemet. Utover dette er saksbehandlingen i stor grad avhengig av kunnskaps-, og kompetansenivået til individuelle ansatte.

For å tilpasse seg samfunnet og kundene sitt behov skal Sjøfartsdirektoratet utvikle en ny samhandlingsplattform mellom direktoratet og kundene. Virksomheten skal i tillegg utvikle et nytt fagsystem for direktoratet og organisasjoner som opptrer på vegne av direktoratet. Tiltaket består av komponenter for rettskilder, risiko, risikomodeller, tilsyn, arkiv og produksjon av digitalt sertifikat.

Prosjektet skal bidra til å automatisere arbeidsoppgaver i Sjøfartsdirektoratet. I tillegg vil virksomheten tilby sine kunder en digitalt sammenhengende tjeneste. Løsningen vil spare tid både hos Sjøfartsdirektoratet og hos kundene. I tillegg kan tiltaket bidra til færre dødsulykker, person- og fartøyskader som følge av bedre tilsyn.