Hopp til hovedinnhold

Formålet med prosjektet er å digitalisere og effektivisere prosessen med utstedelse av personlige sertifikater for sjøfolk. Støtte: kr 15 000 000.

Sjøfartsdirektoratets første hovedmål i strategiplanen for 2018-2020 er at Sjøfartsdirektoratet skal være en kundeorientert og effektiv administrasjon. For å oppnå dette målet søker de om midler for å automatisere prosessen med utstedelse av personlige sertifikater for sjøfolk. Automatisering av prosessen vil gjøre det mulig å unngå de store sesongvariasjonene som kommer av at de fleste sertifikater må fornyes etter fem år. En ny topp er ventet i 2021.

Løsningen som skal utvikles skal være komponentbasert, og bl.a legge opp til maskin-til-maskin overføring av data fra utdanningsinstitusjoner, kurssenter og fartstid fra rederi. Det er forventet nyttevirkninger i privat næringsliv (rederier, sjøfolk), i øvrig offentlig sektor (utdanningsinstitusjoner), for privatpersoner, samt innsparinger i egen virksomhet.