Hopp til hovedinnhold

Saksbehandlingen i Patentstyret og måten næringslivet kan få tilgang til, ta i bruk, behandle og dele data for immaterielle rettigheter (IRP) skal effektiviseres. Støtte: kr 13 610 623 kroner.  

Patenttilsynet skal bruke ny teknologi og utvikle løsninger som gjør det enkelt å vise, analysere og eksportere data for kunder. Løsningen vil tilby kundene åpne data via felles datakataloger (API’er) slik at de kan koble sine systemer med Patentstyrets data. Løsningen vil bli utviklet på Altinn 3.0, og kan inngå i livshendelsen starte og drive bedrift, som er en av syv livshendelser der utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres.

Den nye løsningen vil bidra til å utvikle felleskomponenter andre virksomheter også kan ha nytte av. Den nye plattformen i Altinn 3.0 skal gi kunden større fleksibilitet og nye muligheter for selvbetjening. Løsningen vil spare tid hos både Patentstyret og i privat næringsliv.