Hopp til hovedinnhold

Tiltaket skal erstattes dagens løsninger i Kulturdirektoratet og understøtte den ønskede utviklingen av Kulturdirektoratet som en kunnskapsrik aktør for kultursektoren. Støtte: kr 17 000 000.

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Samtidig forvalter de Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige støtteordninger.

Kulturdirektoratet har i dag tre fagsystemer og skal erstatte dagens systemer med ett system. Dette skal gi bedre tilgang på data til analysearbeid, bedre tjenester til brukerne og økt effektivitet i saksbehandlingen.