Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Brønnøysundregistrene: Selskapsetablering - offentleg - privat

Tiltaket er ein del av DSOP-samarbeidet. Hovudmålet med prosjektet er å legge til rette for at etablering av nye verksender kan gjennomførast digitalt og saumlaust på brukaren si føretrekte brukarflate. Støtte: kr 8 961 137.

Tiltaket er ein del av DSOP-samarbeidet. Hovudmålet med prosjektet er å legge til rette for realisering av ei samanhengande teneste for den generiske delen av etablerarfasen i livshendinga «Starte og drive bedrift». Ein ynskjer å legge til rette for at prosessen med etablering og registrering av nye verksemder frå stiftelse til innsending av registermelding kan gjennomførast digitalt, saumlaust og effektivt på brukaren si føretrekte brukarflate.