Hopp til hovedinnhold

Fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor

Emner:
  • Kunstig intelligens
  • Digital samhandling
  • Innovasjon
Tid:
fredag 30. september kl. 10:15–14:30, 2022
Sted:
NAV Helsfyr, Oslo

Velkommen til fysisk fagforum

Digitaliseringsdirektoratet skal gi et overblikk over hvordan EU legger juridisk til rette for datadrevet verdiskapning i Europa og Norge. Leendert Wienhofen, som er ansatt hos Trondheim kommune og bedriver forskning som PhD- student, deler sine betraktninger rundt ulike roller i offentlig forvaltning og forskning, og hvordan det samspiller med gjenbrukbarheten av algoritmer og data. NAV skal dele sine erfaringer fra deltakelsen i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens. Statens pensjonskasse deler hvordan de bruker maskinlæring til å avdekke feil før de oppstår.

Deltakelse er gratis.

Agenda:

9:45 – 10:15
Dørene åpnes.
Møt gjerne opp i god tid, så alle kommer seg på plass til fagforumet starter.

10:15 – 10:30
Introduksjon

10:30 – 11:15
Hva kommer fra EU?
EU legger juridisk til rette for datadrevet verdiskaping i Europa – og Norge.

Åpne data direktivet, ODD, og datastyringsforordningen, DGA vil bli norsk rett, og vil ytterligere styrke det rettslige rammeverket for deling av data i og fra offentlig sektor. Forordningen om kunstig intelligens vil angi spilleregler for hvordan KI kan bruke disse dataene. Her ligger det stort potensiale både for offentlig sektor, men også for næringsliv, forskere og andre som kan bruke data som er samlet inn av det offentlige. Vi skal gi et overblikk over dette regelverket som vi i offentlig sektor vil måtte forholde oss til.

11:15 – 11:35
Gjenbrukbarhet av algoritmer og data - Perspektiver rundt roller i offentlig forvaltning og forskning

Data er ikke bare data. Hva man har lov til å gjøre med data avhenger av hvilken «hatt» man har på seg. Drift/tjenesteforbedring og forskning kan ha vidt forskjellige muligheter ved bruk av data, selv om de tar utgangspunkt i samme datasett.

11:35 – 12:30
Lunsj

12:30 – 13:30
NAVs sandkasse - Erfaringer fra Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens
Nav deler erfaringer fra deltakelsen i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens.

Deres deltakelse i Datatilsynets sandkasse ble avsluttet høsten 2021. De forteller her om hvilke spørsmål de tok med seg inn i sandkassen, og hvilke svar og refleksjoner de står igjen med.

13:30 – 14:15
Hvordan maskinene finner feil før de oppstår. Kvalitetssikring av pensjon ved bruk av maskinlæring
Hver måned utbetaler Statens pensjonskasse pensjon til 340 000 nordmenn. I 2021 utgjorde dette totalt 31 milliarder kroner.

I deler av saksbehandlingen er reglene så kompliserte at hver sak ble kontrollert av to saksbehandlere. Ved hjelp av datadrevet innsikt og maskinlæring har vi utviklet modeller som har erstattet saksbehandler nummer to gjennom både å identifisere feil – og til å avdekke feil før de oppstår. I dette foredraget får du lære mer om hvordan vi bruker maskinlæring til å forutsi pensjonsutbetalingene, sikre kvalitet og effektivisere arbeidsprosesser.

14:15 – 14:30
Oppsummering og avslutning

Kontakt

Steven Christensen

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 64 98 62

Hvordan maskinene finner feil før de oppstår. Kvalitetssikring av pensjon ved bruk av maskinlæring