Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål om DIGITAL

Lurer du på noe angående Digital Europe Programme (DIGITAL) og hvordan du kan delta? Se våre svar på ofte stilte spørsmål.

Generelle spørsmål

EUs rammeprogrammer er ett av EUs virkemidler for å igangsette politiske visjoner, mål og å fremme samarbeid på tvers av europeiske land. Programmene består vanligvis av forskjellige utlysninger med konkrete oppdrag og mål som relevante aktører eller konsortier kan søke på. Utlysningene blir støttet med finansielle midler som dekker deler eller hele budsjettet. I DIGITAL krever noen av utlysningene mellom 25- og 50 prosent medfinansiering.

DIGITAL er EUs første rammeprogram for digitalisering, men viderefører noen av satsingene fra tidligere EU programmer. Eksempelvis EuropHPC fra Horisont 2020, og European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) fra CEF.

Horisont Europa deler programperiode med DIGITAL (2021-2027), men er rettet mot forsknings- og innovasjonsprosjekter lenger ned i TRL-skalaen. DIGITAL er innrettet mot prosjekter på 7 og opp på TRL-skalaen og vil derfor i større grad realisere modne teknologier og løsninger. DIGITAL har i tillegg sterkt fokus på anvendelse og utbredelse av de løsningene som er utviklet. DIGITAL og Horisont Europa kan sees som søsterprogram.

Norges ambisjoner for norsk deltakelse i DIGITAL er:

  • Realisere synergier mellom DIGITAL og nasjonale strategier
  • Påvirke utviklingen i programmet på områder av strategisk betydning for Norge, med særlig vekt på områder der Norge har forutsetninger for å ta ledende posisjoner
  • Bidra til å utvikle og bygge kapasitet innenfor satsingsområdene 1-4
  • Sikre anvendelse av DIGITAL sine kapasiteter for det brede lag av norske private og offentlige virksomheter
  • Utnytte ulike finansiering som DIGITAL tilbyr for å støtte nasjonalt samarbeid, tiltak og prosjekter knyttet til DIGITAL sine satsingsområder

Nåværende arbeidsprogram gjelder for 2021 og 2022. De tilhørende utlysningene kommer fortløpende. Vi anbefaler å følge med i Funding and Tenders Portalen. Se også overordnet tidsplan i seksjonen Tidsplan og frister på siden Delta i DIGITAL.

Ja, det kommer flere arbeidsprogrammer. Neste programperiode er 2023-2024, og arbeidet med arbeidsprogrammene for denne perioden er i gang og ledet av EU-kommisjonen.

Spørsmål om søknadsprosessen og finansiering

Ja, norske virksomheter kan søke midler på lik linje som andre EU-aktører. Se arbeidsprogrammet for perioden 2021-2022 for mer informasjon.

Vennligst se siden Delta i DIGITAL for å få oversikt over utlysningstypene i DIGITAL.

Avhengig av utlysningstype er det nødvendig med medfinansiering for å dekke opp til 50 prosent av kostnadene. Du finner mer informasjon om utlysningstype i arbeidsprogrammet og på siden Delta i DIGITAL.

Det finnes så langt ingen offisiell samlet kilde for nasjonal medfinansiering, men det er mulig å bruke eksisterende støtteordninger.

Forskjellige typer medfinansiering er mulig (f.eks. nasjonal, regional, lokal, offentlig, privat eller "in-kind"). Privat medfinansiering er mulig og bør sikres før konsortiet søker på utlysningen. Fremtidig finansiering som ikke har blitt mottatt enda kan også regnes som bidrag.

Europa kommisjonen bruker en felles portal for søknader i sine rammeprogram, inkludert DIGITAL Europe Programme. Denne heter Funding and Tenders Portal. I denne portalen finner du utlysningsdokumenter og søknadsmal.

Funding and Tenders portalen har også egen guide og retningslinjer som kan bistå interesserte søkere. Kommisjonen har også holdt digitale kurs om hvordan man bruker portalen.

EU-kommisjonen har tidligere holdt kurs i hvordan man skriver søknader i DIGITALs søsterprogram Horisont Europa. Dette kan være en nyttig pekepinn til hva man kan ta utgangspunkt i når man skriver en søknad. Se også forskningsrådets nettsider for veiledning til hvordan man skriver søknader rettet mot Horisont Europa.

Funding and Tenders Portalen har en spesifikk funksjon under hver utlysning som heter «partner search». Her kan man uforpliktende registrere seg og se andre aktører som har registrert seg under samme utlysning. EU-kommisjonen holder diverse match-making arrangement. Det holdes også infomøter organisert av EU-kommisjonen.

DIGITAL Europa er et helt nytt program som på mange måter fungerer annerledes enn tidligere programmer (krav om intereuropeiske konsortia for eksempel). Derfor har vi ennå ikke noe erfaring om suksessraten.

EUs mål med utlysningene i DIGITAL Europa, er å rulle ut de beste digitale løsningene som skalerer på europeisk nivå. I det fleste tilfelle gis det kun støtte til ett konsortium per utlysning. Vi anbefaler derfor å etablere seg som medlem i et profesjonelt konsortium for å nå frem.

Gitt korte søknadsfrister vil vi også anbefale å samarbeide med ressurser eller partnere som har erfaring med EU søknadsprosesser fra tidligere.

Det er så langt ikke satt av midler til å støtte prosjektetablering eller søknadsskriving.

Har du spørsmål om DIGITAL Europa? Ta kontakt!

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge