Ny runde med utlysninger kommer snart!

29. september i år starter en ny runde med utlysninger i DIGITAL EUROPA-Programmet. Allerede nå kan du undersøke mulighetene som finnes.

Figur på en topp som ser i kikkert

Mer informasjon om utlysningene finner du arbeidsprogrammet, lenket her. Utdypende informasjon følger i call-dokumentet, som lanseres rett før utlysningsperioden starter i september. Fristen for utlysningene blir mest sannsynligvis 26.01.23.

SO2 – Data, Skytjenester og kunstig intelligens

Utlysningene i SO2 er direkte knyttet opp mot EU-kommisjonens «Data Strategy». Data Spacene, hvor data enkelt kan deles og kombineres på tvers av landegrensene er det viktig del av denne.

SO4 – Avanserte digitale ferdigheter

Ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål eller vil at vi holder deg oppdatert om programmet:

DIGITAL Europa koordineringsgruppe