Prosjektportefølje Stimulab Kulturrådet: Fra objekt til opplevelse: hvordan nå frem til museenes ikke-brukere

Stimulab 2020: Kulturrådet skal utforske og forstå hvordan man når frem til museenes ikke-brukere. Prosjektet se på hva det innebærer å jobbe med brukerorientert innovasjon i kultursektoren og hvordan en slik arbeidsform kan bidra til å sikre museenes relevans i et samfunn i endring.

Virksomheter: Kulturrådet og Munchmuseet

Leverandør: PwC

Behovet som skal dekkes

Prosjektet skal jobbe med hvordan museene kan utforme et treffsikkert tilbud med utgangspunkt i brukerne. Dette står i kontrast til den tradisjonelle tilnærmingen på museumsfeltet – hvor man tar utgangspunkt i en samling objekter og deretter tenker på hvordan man skal nå et publikum. Prosjektet skal utforske hva som skal til for at museenes tilbud skal oppleves som tilgjengelig og relevant av museenes ikke-brukere.

Samarbeidet mellom Kulturrådet og Munchmuseet har som mål å utforske hva det kan innebære å jobbe med brukerorientert innovasjon i kultursektoren. Hvordan kan en slik arbeidsform bidra til å sikre museenes relevans i et samfunn som er i endring, og bidra til å rettferdiggjøre og vise verdien av bruk av offentlige midler til kunst og kultur?

Barn og unge i Oslo er målgruppen til prosjektet, og legger til grunn at arbeidet kan ha overføringsverdi til andre målgrupper. Målet er å finne, en ny og brukerorientert utviklingsmetodikk for museer spesielt og kulturinstitusjoner generelt.

Om prosjektet

Prosjektet startet i 2021 og avsluttes i begynnelsen av 2022.