Orienteringsmøte: En bedre felles sikkerhet i forvaltningen

Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
tirsdag 08. februar kl. 10:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Orienteringsmøtet ble gjennomført med nesten 140 deltakere der over 100 virksomheter var representert. Vi takker møtedeltakerne for stort engasjement og mange gode tilbakemeldinger.

Beskrivelse

Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet arbeider for en styrket og helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning, og skal være samordner av og pådriver for dette arbeidet. Nå utforsker vi nye muligheter som kan hjelpe virksomhetene med informasjonssikkerhetsarbeidet. I den forbindelse trenger vi deres innspill om aktuelle problemstillinger og utfordringer.

I dette orienteringsmøtet vil vi presentere vår forståelse av dagens utfordringsbilde og foreslå mulige tiltak. For å forstå og få forslag til hvordan vi kan medvirke til å gjøre arbeidet med informasjonssikkerhet enklere og bedre, ønsker vi også tilbakemeldinger fra møtets deltakere. En kort spørreundersøkelse vil derfor bli sendt ut i etterkant.

For mange virksomheter er det systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet utfordrende. Noe kan skyldes mangel på ressurser, kompetanse, fragmentert veiledning eller kompliserte lovkrav i funksjonsbaserte regelverk. Vi tror imidlertid det finnes gode muligheter for å heve grunnivået på sikkerheten i det offentlige.

Målgruppe

Møtet er åpent for alle offentlige ansatte som jobber med informasjonssikkerhet. Kommuneansatte oppfordres sterkt til å delta.

Praktisk

Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser. Bruk Chrome, Firefox eller Edge. Lenke til arrangement får du tilsendt før møtestart.

Vi gleder oss til en spennende digital møtedag med dere!