Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
onsdag 28. april kl. 10:00–12:30, 2021
Sted:
Digitalt

Møtet ble gjennomført med rundt 80 deltagere online. Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid.

Beskrivelse

Samfunnets beredskap har blitt satt på prøve i det siste med en rekke kriser og hendelser. Samtidig viser Digitaliseringsdirektoratets undersøkelser om arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen og i fylkeskommuner og kommuner at virksomhetene øver for lite på informasjonssikkerhetshendelser. Gjennom å øve lærer vi å unngå feil i reelle situasjoner.

Møtet innledes ved at NSM orienterer om sin rapport "Risiko 2021 - Helhetlig sikring mot sammensatte trusler". Deretter ser vi på hvilke gevinster vi kan oppnå ved å øve og vi deler oss i grupper og ser igjennom en diskusjonsøvelse fra portalen ovelse.no. Det blir erfaringsforedrag fra virksomheter som har gjennomført øvelser og vi avslutter møtet med at Helsetilsynet orienterer om sin ferske rapport "Forsvarlig pasient- behandling uten IKT?"

Målgruppe

Møtet er åpent for offentlig ansatte med interesse for informasjonssikkerhet.

Foreløpig agenda
Tid Tema
10:00 Velkommen
Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet
Risiko 2021 - Helhetlig sikring mot sammensatte trusler
Espen Edvardsen, Seniorrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Gevinstene ved å øve
Zoya Shah, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
Introduksjon til diskusjonsøvelser i grupper
Zoya Shah, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
PAUSE
Erfaringsforedrag om øvelser
Wenche L. Skjæveland, Seniorrådgiver/sikkerhetskoordinator Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ)
Erfaringsforedrag om øvelser
Stig Haugdahl, Sivilingeniør/seniorrådgiver Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Forsvarlig pasient- behandling uten IKT?

Fra en kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 norske sykehus.
Ivar Terje Solberg, Sivilingeniør/seniorrådgiver Helsetilsynet

12:30 Avslutning
Digitaliseringsdirektoratet

Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser, bruk Chrome,  Firefox eller Edge. Nærmere informasjon og lenke til Teams-møtet blir sendt ut et pr e-post dagen før møtet.