Hopp til hovedinnhold

NIFS-møte 18. november: Hvordan forbedre informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet - fem viktige områder

I samarbeid med flere andre veiledningsaktører har vi utarbeidet veiledning og ressursmateriale på fem viktige områder innen informasjonssikkerhet. Vi vil snakke om hvordan dere kan bruke dette til å bedre informasjonssikkerheten i egen virksomhet.

NIFS-logo liten

Møtet ble gjennomført med rundt 100 deltagere online. Vi takker foredragsholderne våre for godt samarbeid.

Presentasjoner fra møtet:

Opprinnelig invitasjon og agenda

Møtet 18. november handler om leveransene fra tiltakene som ble satt i gang etter at Digitaliseringsdirektoratet hadde undersøkt tilstanden på arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen i 2018.

Leveransene er høyst aktuelle også i kommunal og privat sektor.

  • Hvordan kan informasjonssikkerhet bli en integrert del av etatsstyringen?
  • Hvordan kan vi arbeide mer helhetlig med styring og kontroll av informasjonssikkerhet i virksomheten?

  • Hvorfor er det viktig å øve og hvordan gjør vi det?

  • Hvordan kan vi arbeide med å forbedre sikkerhetskulturen?

  • Hvordan kan vi arbeide med å forbedre sikkerhetskompetansen?

Vi har samarbeidet med mange veiledningsaktører om disse leveransene. På møtet får vi innlegg fra blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Flere andre har også bidratt inn i arbeidet. Målet er en sikker digital offentlig sektor og det får vi til i samarbeid.

Møtet vil gjennomføres digitalt.

Påmelding

Møtet henvender seg hovedsakelig til offentlig ansatte, men er åpent for alle med interesse for informasjonssikkerhet.

Foreløpig agenda
Tid Innlegg
10:00 Velkommen
Kjetil Korslien, Seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet
Oppfølging av informasjonssikkerhet i styringsdialogen
Trine Wold Møller​, Rådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)​
Styring og kontroll av informasjonssikkerhet
Katrine Aam Svendsen, Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet​
10:50 PAUSE
Øvelser
Helen Knutsen​, Seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)​
Sikkerhetskultur
Eivind Reiner-Holm​, Seniorrådgiver i NorSIS​
Kompetanse
Zoya Shah, Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet​
Erfaringsforedrag - Bruk av kompetansebeskrivelser i Ringerike kommune
Torkjell Dahl, IT-sjef i Ringerike kommune
12:05 Avslutning
Kjetil Korslien, Seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet

Kontakt

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet