Hopp til hovedinnhold
Emner:
Tid:
torsdag 30. januar kl. 09:00–10:30, 2020
Sted:
Digitaliseringsdirektoratet, Oslo

Digitaliseringsdirektoratet ønsker deg og din virksomhet velkommen til informasjonsmøte for potensielle utstillere på Digitaliseringskonferansen 2020.

Den 12. Digitaliseringskonferansen holdes på Thon Congress Gardermoen 11. – 12. juni 2020. Målgruppen for konferansen er ledere og andre som jobber med digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringskonferansen omtales gjerne som den viktigste konferansen for ledere i offentlig sektor.

Digitaliseringskonferansen samlet i 2019 rundt 1 400 deltagere, som ga oss hyggelige tilbakemeldinger. Lokalene på Gardermoen er gode for utstillere som ønsker å pleie eksisterende og etablere nye kundeforhold blant konferansens målgruppe. Evalueringen etter konferansen i 2019 viser samtidig at det er forbedringspunkter, som vi ønsker å diskutere med dere.

På konferansen i fjor lanserte digitaliserings­ministeren regjeringens nye digitaliserings­strategi. Det er nå utviklet en handlingsplan for hvordan denne skal følges opp. Samarbeid på tvers av offentlig sektor – stat/kommune – og med privat sektor blir her avgjørende for å lykkes. Hva kan din virksomhet bidra med knyttet til digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Tentativ agenda for møtet:

  • Kort om Digitaliseringskonferansen 2020 generelt og årets hovedtema og sesjoner.
  • Muligheter knyttet til konferansen som nettverksarena, og fokus på offentlig og privat samarbeid.
  • Tilbakemeldinger og forbedringspunkter i fht. konferansen i fjor.
  • Åpen dialog og kommentarer til våre foreløpige tanker om disse to dagene.