Hopp til hovedinnhold

Felles informasjonsmodell Person og Enhet - bakgrunn

Her finner du informasjon om bakgrunn, formål, beskrivelse, omfang og referanser i tilknytning til kjernemodellene for Person og Enhet.

Bakgrunn

Førsteversjon av felles informasjonsmodell for person og enhet utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skate-virksomhetene og ledet av Skattedirektoratet.

Formål

Felles forståelse av begreper og informasjon om person og enhet. Standardisert struktur for konsistent bruk og representasjon av informasjon om personer og enheter på tvers av virksomheter og løsninger.

Beskrivelse

Overordnet informasjonsmodell for Person og Enhet med knytning til Identifikasjon og Adresse.

Omfang

Kun egenskaper som antas relevant for flere interessenter er med. Her finner du en redegjørelse for videre arbeid med modellen og hvilke egenskaper som ble vurdert, men ikke kom med.

Referanser

EU Core Vocabularies: https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/e-government-core-vocabularies

Prosjekt Modernisering av nytt Folkeregister

Fibo, Financial Business Objects

Enhetsregisterets informasjonsmodell: https://confluence.brreg.no/display/DBNPUB/Informasjonsmodell+for+Enhetsregisteret+og+Foretaksregisteret