Hopp til hovudinnhald

Fagleg arena for datadeling og informasjonsforvaltning

Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 24. august kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Då er vi i gong igjen etter sommerferien og i det fyrste møte, har vi følgjande agenda:

09:00 NAV sin løsning for å sjekke etterlevelse av regelverk i digitaliseringsprosjekter – del 2

Daniel Engehagen fra NAV presenterer

10:00 Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter – en presentasjon av rapporten

Leo Sande Gasnier fra Digdir presenterer

Rapporten om Innsynsløsning - tekniske og juridiske muligheter

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26

Presentasjon fra Digitaliseringsdirektoratet om innsynsløsning