Offentlig sektor kommer sammen om de syv livshendelsene

12. februar møttes virksomhetene som har fått ansvaret for de syv livshendelsene i digitaliseringsstrategien. Målet med samlingen var å rette søkelyset mot betydningen av samarbeid på tvers og hva som skal til for å lykkes med å utvikle tjenester som brukerne opplever som sammenhengende.

Deltakerne på samlingen den 12 februar. Foto

Vi må lære av hverandre

For virksomheter som skal arbeide på tvers og med innovasjon, er erfaring fra lignende arbeid en viktig kilde til læring og inspirasjon. I arbeidet med de syv livshendelsene er behovet for erfaringsutveksling stort. Derfor ble Svein Kristensen, tidligere skattedirektør og leder av digitaliseringsrådet invitert inn for å dele noen av deres erfaringer med lignende arbeid.

På samlingen løftet Kristensen frem erfaringer med tverrsektorielt samarbeid, styring, målsetting og forankring. Erfaringene fra digitaliseringsrådet tyder på at flere offentlige virksomheter nå ser utover egen virksomhet og sektor, og forsøker å involvere andre relevante aktører. – Hvis man ønsker å lykkes med innovasjonsarbeidet, er det avgjørende at man tar utgangspunkt i reelle brukerbehov, og ikke lar seg begrense av den tradisjonelle inndelingen i sektor- og departementsområder, fremhever Kristensen.

Brukerne involveres for sent

Erfaringer fra innovasjon- og digitaliseringsarbeid i offentlig sektor er at brukerne involveres for sent. Virksomhetene tenker at de må ha kommet et stykke på vei med å spesifisere en løsning før leverandører og brukere involveres. Ved å gjøre dette kan virksomhetene gå glipp av en gyllen mulighet til å få forstå hva de reelle behovene er og få ideer til helt nye løsninger man ellers ikke ville ha funnet.

  Viktige læringspunkter for lykkes med å jobbe på tvers

  I arbeidet med livshendelsene er det noen punkter som har utpekt seg som viktige for å lykkes med tverrsektorielt samarbeid:

  • Felles og tverrsektorielle oppdragsbrev
  • Tidlig involvering av brukere og næringsliv
  • Forankring av arbeidet på flere nivåer
  • Arbeid iterativt, ha store tanker, lever og lær underveis

  Har du spørsmål? Ta kontakt med oss

  Hans Gøran Nilsson

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 90 27 17 93

  Fredrik Danker Monsen

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 45 20 64 88