Trenger du finansiering til et grensekryssende digitaliseringsprosjekt?

Norske offentlige og private virksomheter kan søke om midler til norske digitaliseringsprosjekter. Finansiering tilbys for prosjekter som skal styrke digital samhandling på tvers av landegrenser i EU, inkludert Norge.

12. aug 2020

Digitaliseringsdirektoratet koordinerer norsk deltakelse i EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) Digital. Nå kan du søke om finansiering til prosjekter innen følgende områder:

  • Utveksling av informasjon om foretak – tilgang til informasjon om foretak i et annet EU-land
  • Cybersikkerhet – sikre god samlet respons ved cyberangrep i Europa
  • eArkiv – lagring og bevaring av digital informasjon
  • eHelse – tilgang til kunnskap og informasjon om sjeldne og komplekse sykdommer
  • Anskaffelser – sikre at virksomheter får tilgang til gode løsninger og informasjon i offentlige anskaffelser
  • Hindre spredning av falske nyheter – digitale løsninger som kan bekjempe «fake news»
  • Digitale ferdigheter – sikre at europeiske innbyggere har digitale ferdigheter
  • Åpne data – gjenbruk og deling av offentlige data særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter

Søknadsfristen er 5. november 2020.

Innovation and Networks Executive Agency (INEA), som håndterer søknader hos EU-kommisjonen, arrangerte en virtuell informasjonsdag 16. juli. Se opptak av dagen og mer informasjon på deres nettsider.

Kontakt

Lars Erik Myhre

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 44 11 11