Internasjonalt samarbeid

Digitaliseringsdirektoratet deltar i internasjonale prosjekter blant annet gjennom EU og det nordiske samarbeidet.

Nordisk samarbeid

The Nordic-Baltic eID Project (NOBID) eies av Nordisk ministerråd og koordineres av det norske Digitaliseringsdirektoratet. Prosjektet er et samarbeid mellom åtte land i den nordisk-baltiske regionen, og målet er å samordne landenes eID-løsninger og andre tillitsløsninger i landene, slik at det blir lettere for borgerne å reise mellom landene. 

Samarbeid gjennom EU

Europeiske fellesløsninger gjennom CEF-programmet

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) er et program som skal etablere infrastruktur og digitale tjenester på tvers av landgrenser i Europa. Digitaliseringsdirektoratet koordinerer Norges deltagelse. 

Europeiske samhandlingsløsninger gjennom ISA²-programmet

Målet med ISA² er å støtte utviklingen av digitale løsninger for å effektivisere og modernisere den offentlige sektoren i Europa. Digitaliseringsdirektoratet koordinerer Norges innsats i programmet. 

Ved å benytte ISA² sine løsninger vil offentlige virksomheter sikre samordning mellom ulike IT-systemer og sørge for at tjenester flyter fritt på tvers av landegrenser og mellom ulike sektorer i det offentlige, private og mot innbyggere.