Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen

Digitaliseringstiltak i staten kan gjennom denne ordningen få fra 50 til 85 % støtte. Tiltakene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme og det må leveres forpliktende gevinstrealiseringsplaner.

Du valgte Deling av data, Innbyggerrettet prosjekt, Tverrgående prosjekt og 2018, som gav 1 treff.