Hopp til hovedinnhold
31. januar 2023

Historien til Johannes Joner og rapporten fra Forbrukerrådet, som begge har vært omtalt i NRKs kanaler den siste tiden, viser omfanget av utfordringene med digitalt utenforskap. Med digitale fullmaktsløsninger kan vi løse noen av flokene for den enkelte. I tillegg vil det gi milliardgevinst for samfunnet.

Direktør Frode Danielsen
I Digdir står vi klare til å utvikle digitale fullmaktsløsninger. Da kan verger og andre få fullmakt til å opptre på vegne av de som er ikke-digitale, skriver fungerende direktør Frode Danielsen.
Foto: Are Kvistad/Digdir

Samfunnet beveger seg stadig mer i retning av digitale tjenester på bekostning av de fysiske tjenestene. Det er fordi det er effektivt og kostnadsbesparende, og mange ønsker slike løsninger.

Men som historien til Joner og mange andre viser, faller også mange mennesker utenfor. Vi kjenner oss også igjen i beskrivelsen fra Forbrukerrådet: Utenforskapet rammer bredt og treffer unge som gamle.

Vi trenger fullmaktsløsninger

Alle har rett til å bli inkludert, særlig når det gjelder tjenester fra det offentlige. En del av svaret er bedre digitale tjenester. Fra Digitaliseringsdirektoratet har vi foreslått å utvikle digitale fullmaktsløsninger som gjør det mulig å opptre på vegne av andre i digitale tjenester. I praksis vil det gi ikke-digitale innbyggere muligheten til å dra samme nytte av disse nett-tjenestene fra kommuner og offentlige etater som andre.

Dette er teknisk mulig å gjøre ved å bruke og videreutvikle komponenter i eksisterende fellesløsninger som ID-porten og Altinn autorisasjon. Vi vil da kunne bygge digitale fullmaktsløsninger som dekker felles behov for innbyggere og forvaltning.

Milliardgevinst

I tillegg til at dette vil skape en enklere hverdag for mange enkeltmennesker, viser våre beregninger at slike fullmaktsløsninger vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst i forvaltningen på 1,6 milliarder kroner over en tiårsperiode, målt i dagens kroneverdi.

For å hente ut disse gevinstene må det investeres. I Digdir står vi klare til å utvikle digitale fullmaktsløsninger. Da kan verger og andre få fullmakt til å opptre på vegne av de som er ikke-digitale. Dette kan være personer som er satt under vergemål, barn, utenlandske borgere, mennesker med svake digitale ferdigheter eller innbyggere som ikke ønsker digital kommunikasjon med det offentlige.

Representasjon og fullmakter i digitale tjenester er komplekst, men løsbart.

Forslaget har støtte

I august la Kommunal- og distriktsdepartementet frem utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor. Et av punktene i strategien peker på behovet for fullmaktsløsninger. Topplederne i store statlige virksomheter som NAV, Skatteetaten, Politiet og Direktoratet for eHelse har i en felles uttalelse til strategien løftet frem nettopp digital inkludering og representasjon i digitale tjenester som noe av det som må prioriteres høyt.  

Representasjon og fullmakter i digitale tjenester er komplekst, men løsbart. Det krever politisk støtte, forankring og finansiering. Digdir utvikler og forvalter IT-løsninger som brukes av hele offentlig sektor. Disse kan være utgangspunktet for et arbeid med representasjon i digitale tjenester.

Dette innlegget ble første gang publisert på Computerworlds nettsider 26. januar.

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Forfatter

Frode Danielsen
Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Kommentarer (2)

K

kristin

24. februar 2023

Lite sidespor, men kanskje det går an å tenke på en slik fullmakts løsning for offentlige ansatte også? Slik at man kan opptre på vegne av bedriften uten å bruke sin private ID. (ser idag at man får det offentliges dokumenter i privat digipost og altinn m.m).

Ved en slik digital fullmaktsløsning for offentlig ansatte vil det kanskje bli enklere å innføre digitale stempel og signaturer den ansatte kan sette på vegne av etaten (og ikke som privatperson med fullmakt).

Som svar på av kristin (ikke bekreftet)

F

Frode Danielsen

27. februar 2023

Hei, Kristin.
Det stemmer at vi trenger en påloggingsløsning for ansatte i offentlig sektor. Det handler om ID-kontroll i forbindelse med tilsettinger, tilgang til interne og eksterne systemer og samhandling med andre utenfor egen virksomhet. De fleste offentlige virksomheter har løsninger for intern autentisering, for eksempel gjennom Microsoft AD, men i en del tilfeller er det behov for sterkere autentisering og da har vi sett at ID-porten er tatt i bruk.
Gjennom å bygge på ID-porten og Altinn Autorisasjon har vi utviklet "Ansattporten" som skal løse dette behovet. Vi er i gang med pilotering av løsningen der flere virksomheter hjelper oss utprøvingen.
Mer informasjon finner du på Samarbeidsportalen: https://samarbeid.digdir.no/id-porten/ny-loysing-tilsettpalogging-i-off…