Hopp til hovedinnhold

Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022

Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • eFormidling
  • Altinn
Tid:
onsdag 07. desember kl. 09:00–11:30, 2022
Sted:
Digitalt

Integrasjons- og sikkerhetsforum ble avholdt digitalt 7. desember. Årets forum fokuserte på arbeidet med ny systemplattform for ID-porten, Maskinporten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Deltakerne fikk også høre om Ansattporten, Altinn Autorisasjon, eFormidling, Min ID app, Altinn Events og digital krigføring.

Se opptak fra sendingen

Du finner tekstede opptak under hver enkelt programpost i programmet. Her ligger også presentasjoner som ble holdt.

Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022

Program

Programleder for dagen er Olav Skarsbø.

Program klokka 09:00. Velkommen til Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022 med Olav Skarsbø

Velkommen til Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022. Vi forteller hva som står på årets agenda.

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø
Olav Skarsbø, programleder og alt mulig mann. Han har lang fartstid i Digdir der han nå jobber med fellesløsninger og sammenhengende tjenester.

Program klokka 09:05. Ansattporten med Jørgen Binningsbø, Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes

Ansattporten er under pilotering i flere virksomheter og ulike bruksområder.

Konsulentselskapet Twoday vil sammen med en kunde informere om sin erfaring med piloten, samarbeidet med Digdir, hva Ansattporten blir brukt til og hvilken nytteverdi og gevinster en oppnår.

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø
Jørgen Binningsbø er løsningsarkitekt, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015
Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø
Olav Skarsbø, programleder og alt mulig mann. Han har lang fartstid i Digdir der han nå jobber med fellesløsninger og sammenhengende tjenester.
Stig Slaatto-Hornnes
1538 Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes
Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

Program klokka 09:20. Ny systemarkitektur med Jørgen Binningsbø, Olav Skarsbø

Nå er det bare noen måneder til vi går på lufta med ny driftsplattform for fellesløsningene. Først ut er Maskinporten som blir flyttet 7. februar 2023, og så går det slag i slag for ID-porten, MinID og Kontaktregisteret gjennom 2023.

Du får en statusoppdatering for prosjektet og hvordan det påvirker dere som kunder. Vi presenterer detaljerte gjennomføringsplaner for hvordan overgangen skal skje, og går spesielt gjennom de tekniske endringer som dere som kunder må vite om og ta hensyn til.

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø
Jørgen Binningsbø er løsningsarkitekt, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015
Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø
Olav Skarsbø, programleder og alt mulig mann. Han har lang fartstid i Digdir der han nå jobber med fellesløsninger og sammenhengende tjenester.

Program klokka 10:05. Altinn autorisasjon med Rune Tømmerås-Larsen

Gjennomgang av Altinn autorisasjon.

Medvirkende

Rune Tømmerås-Larsen
Eksterne, Digitaliseringsdirektoratet
Rune Tømmerås-Larsen
Rune T. Larsen har jobbet med Altinn autorisasjon siden 2008. Er i dag utvikler og arkitekt på team autorisasjon.

Program klokka 10:20. MinID med Jørgen Binningsbø

Moderniseringen av MinID er en del av den nye systemarkitekturen på eID. MinID app er lansert og klar for full utrulling.

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø
Jørgen Binningsbø er løsningsarkitekt, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015

Program klokka 10:25. Pause med

Pausen estimeres til 20 minutter.

Program klokka 10:45. Nytt og nyttig i eFormidling med Steinar Henriksen

Informative og enkle tips for brukere av eFormidling! Oppdag ny og mindre kjent funksjonalitet og hvordan ta denne i bruk.

Medvirkende

Steinar Henriksen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Steinar Henriksen
Steinar Henriksen jobber som arkitekt innenfor produktområdet meldingsutveksling i Digdir.

Program klokka 10:55. Hendelser med Ronny Birkeli

Et system for håndtering av hendelser på tvers av applikasjoner/løsninger er viktig for å kunne støtte sammenhengende tjenester. Vi ser på hendelser levert gjennom Altinn Events og noen av mulighetene dette gir.

Medvirkende

Ronny Birkeli
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ronny Birkeli
Ronny er teamarkitekt og utvikler på Altinn 3 (Team Apps) og har jobbet som arkitekt og utvikler av komplekse IT-løsninger i 20 år, nitten av årene i privat sektor både som konsulent og in-house, og det siste året i Digdir. Teknolog og nerd som liker seg best bak tastaturet og uforstyrret koding, men som ofte finner seg selv i en posisjon mellom utviklingsteamet og forretningen hvor ønsker og behov skal omsettes til funksjonelle krav og teknisk arkitektur.

Program klokka 11:05. Bruk av data.altinn.no og hendelser i Digitalt dødsbo med Erlend Oksvoll

Vi må bli flinkere til å dele! Om praktisk deling av data.

Medvirkende

Erlend Osksvoll
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Erlend Oksvoll
Erlend Oksvoll er produkteier for data.altinn.no og har vært med på etablere datadelingstjenester som Tilda og eBevis. Har jobbet med integrasjoner og api-er i Altinn siden 2011.

Program klokka 11:10. En prat om digital krigføring med Raymond André Hagen

Vi avslutter årets forum med en prat med Raymond Andrè Hagen, Cyber security specialist i Digdir og PhD kandidat i informasjonssikkerhet ved NTNU.

Vi opplever krig i Europa og trusselbilde er betydelig endret den siste tida.

  • Hvilke trusler står vi ovenfor?
  • Hva er digital krigføring, og hvem er aktørene?
  • Hva ønsker de å oppnå?

Hvordan påvirker dette samfunnskritiske nasjonale felleskomponenter som ID-porten, Altinn, Digital postkasse og Kontakt- og reservasjonsregisteret? Hva gjør vi for å sikre oss bedre?

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Raymond André Hagen
Raymond Hagen er 42 år, fra Bjørnafjorden utenfor Bergen. Arbeider i avdeling BOD som «Sikkerhetsspesialist» i 25% og tar en offentlig PhD (Doktorgrad) innen Cybersikkerhet ved NTNU i 75% av tiden. Primært forskningsfokus er avanserte trusselaktører, og hvordan stoppe de. Har arbeidet i Altinn siden 2007, og var sikkerhetsansvarlig for Altinn frem til han påbegynte sin PHD 01.03.2022. Andre interesser er sosialantropologi, dyr og historie.

Program klokka 11:30. Takk for nå! med Olav Skarsbø

Tusen takk for i år!

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø
Olav Skarsbø, programleder og alt mulig mann. Han har lang fartstid i Digdir der han nå jobber med fellesløsninger og sammenhengende tjenester.

Målgruppe for forumet

Forumet er teknisk rettet mot kunder av fellesløsningene og deres leverandører. Målgruppe er programutviklere, løsningsarktitekter, systemeiere og andre som har teknisk interesse for de nasjonale fellesløsningene.