Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • eFormidling
  • Altinn
Tid:
onsdag 07. desember kl. 09:00–11:30, 2022
Sted:
Digitalt

Integrasjons- og sikkerhetsforum ble avholdt digitalt 7. desember. Årets forum fokuserte på arbeidet med ny systemplattform for ID-porten, Maskinporten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Deltakerne fikk også høre om Ansattporten, Altinn Autorisasjon, eFormidling, Min ID app, Altinn Events og digital krigføring.

Se opptak fra sendingen

Du finner tekstede opptak under hver enkelt programpost i programmet. Her ligger også presentasjoner som ble holdt.

Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022

Program

Programleder for dagen er Olav Skarsbø.

09:00
Velkommen til Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022 Olav Skarsbø Program klokka 09:00. Velkommen til Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022 med Olav Skarsbø

Velkommen til Integrasjons- og sikkerhetsforum 2022. Vi forteller hva som står på årets agenda.

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

09:05
Ansattporten Jørgen Binningsbø, Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes Program klokka 09:05. Ansattporten med Jørgen Binningsbø, Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes

Ansattporten er under pilotering i flere virksomheter og ulike bruksområder.

Konsulentselskapet Twoday vil sammen med en kunde informere om sin erfaring med piloten, samarbeidet med Digdir, hva Ansattporten blir brukt til og hvilken nytteverdi og gevinster en oppnår.

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

09:20
Ny systemarkitektur Jørgen Binningsbø, Olav Skarsbø Program klokka 09:20. Ny systemarkitektur med Jørgen Binningsbø, Olav Skarsbø

Nå er det bare noen måneder til vi går på lufta med ny driftsplattform for fellesløsningene. Først ut er Maskinporten som blir flyttet 7. februar 2023, og så går det slag i slag for ID-porten, MinID og Kontaktregisteret gjennom 2023.

Du får en statusoppdatering for prosjektet og hvordan det påvirker dere som kunder. Vi presenterer detaljerte gjennomføringsplaner for hvordan overgangen skal skje, og går spesielt gjennom de tekniske endringer som dere som kunder må vite om og ta hensyn til.

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

10:05
Altinn autorisasjon Rune Tømmerås-Larsen Program klokka 10:05. Altinn autorisasjon med Rune Tømmerås-Larsen

Gjennomgang av Altinn autorisasjon.

Medvirkende

Rune Tømmerås-Larsen
Eksterne, Digitaliseringsdirektoratet
Rune Tømmerås-Larsen

Rune T. Larsen har jobbet med Altinn autorisasjon siden 2008. Er i dag utvikler og arkitekt på team autorisasjon.

10:20
MinID Jørgen Binningsbø Program klokka 10:20. MinID med Jørgen Binningsbø

Moderniseringen av MinID er en del av den nye systemarkitekturen på eID. MinID app er lansert og klar for full utrulling.

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

10:25
Pause Program klokka 10:25. Pause med

Pausen estimeres til 20 minutter.

10:45
Nytt og nyttig i eFormidling Steinar Henriksen Program klokka 10:45. Nytt og nyttig i eFormidling med Steinar Henriksen

Informative og enkle tips for brukere av eFormidling! Oppdag ny og mindre kjent funksjonalitet og hvordan ta denne i bruk.

Medvirkende

Steinar Henriksen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Steinar Henriksen

Steinar Henriksen jobber som arkitekt innenfor produktområdet meldingsutveksling i Digdir.

10:55
Hendelser Ronny Birkeli Program klokka 10:55. Hendelser med Ronny Birkeli

Et system for håndtering av hendelser på tvers av applikasjoner/løsninger er viktig for å kunne støtte sammenhengende tjenester. Vi ser på hendelser levert gjennom Altinn Events og noen av mulighetene dette gir.

Medvirkende

Ronny Birkeli
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ronny Birkeli

Ronny Birkeli har jobbet som utvikler og arkitekt siden før årtusenskiftet. Etter noen år i konsulentrollen gikk han over til å jobbe in-house med smidig produktutvikling i privat næringsliv. Han har hatt de fleste roller i smidige team, men alltid beholdt en fot i koden. Det gjennomgående fokuset har vært å bygge opp gode, selvstendige utviklingsteam, som jevnt og trutt leverer kvalitet til brukerne. I 2021 startet han i Digdir som utvikler og teamarkitekt. Men selv om han nå har nå «byttet side» og blitt produkteier på Altinn Studio Apps, så sitter fortsatt den ene foten fast i koden – noe han mener er en styrke for en produkteier på et produkt som har 50% GUI for sluttbrukere og 50% API for utviklere.

11:05
Bruk av data.altinn.no og hendelser i Digitalt dødsbo Erlend Oksvoll Program klokka 11:05. Bruk av data.altinn.no og hendelser i Digitalt dødsbo med Erlend Oksvoll

Vi må bli flinkere til å dele! Om praktisk deling av data.

Medvirkende

Erlend Osksvoll
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Erlend Oksvoll

Erlend Oksvoll er produkteier for data.altinn.no og har vært med på etablere datadelingstjenester som Tilda og eBevis. Har jobbet med integrasjoner og api-er i Altinn siden 2011.

11:10
En prat om digital krigføring Raymond André Hagen Program klokka 11:10. En prat om digital krigføring med Raymond André Hagen

Vi avslutter årets forum med en prat med
Raymond Andrè Hagen, Cyber security specialist i Digdir og PhD kandidat i informasjonssikkerhet ved NTNU.

Vi opplever krig i Europa og trusselbilde er betydelig endret den siste tida.

  • Hvilke trusler står vi ovenfor?
  • Hva er digital krigføring, og hvem er aktørene?
  • Hva ønsker de å oppnå?

Hvordan påvirker dette samfunnskritiske nasjonale felleskomponenter som ID-porten, Altinn, Digital postkasse og Kontakt- og reservasjonsregisteret?
Hva gjør vi for å sikre oss bedre?

Medvirkende

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Raymond André Hagen

Raymond Hagen er 42 år, fra Bjørnafjorden utenfor Bergen. Arbeider i avdeling BOD som «Sikkerhetsspesialist» i 25% og tar en offentlig PhD (Doktorgrad) innen Cybersikkerhet ved NTNU i 75% av tiden. Primært forskningsfokus er avanserte trusselaktører, og hvordan stoppe de. Har arbeidet i Altinn siden 2007, og var sikkerhetsansvarlig for Altinn frem til han påbegynte sin PHD 01.03.2022. Andre interesser er sosialantropologi, dyr og historie.

11:30
Takk for nå! Olav Skarsbø Program klokka 11:30. Takk for nå! med Olav Skarsbø

Tusen takk for i år!

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Målgruppe for forumet

Forumet er teknisk rettet mot kunder av fellesløsningene og deres leverandører. Målgruppe er programutviklere, løsningsarktitekter, systemeiere og andre som har teknisk interesse for de nasjonale fellesløsningene.