Effektiv og sikker signering med eSignering

Emner:
  • Fellesløsninger
  • eSignering
Tid:
onsdag 24. november kl. 10:00–10:45, 2021
Sted:
Webinar

I webinaret snakker vi om korleis ein tek i bruk eSignering, og kva fordelar dette kan gi brukarane av tenesta.

eSignering er ei fellesteneste for elektronisk signering av dokument. Tenesta gjer det mogleg å digitalisere og effektivisere prosessar som krev signatur, og gir partane bevis som er tilstrekkeleg sporbare og enkle å handtere. eSignering tilbyr både API og brukergrensesnitt på web for administrasjon av signeringsjobbar. I dag blir eSignering blir brukt til mellom anna signering av låneavtalar, tinglysing, farskapserklæring, vitnemål, arbeidsavtalar, samtykkeskjema, anskaffelsesavtalar, dommar frå rettsvesenet mm.

Målgruppe for webinaret
Webinaret passer for dei som er ny på eSignering. Óg etablerte brukare av tenesta som vil ha inspirasjon til nye bruksområde.

Se webinaret om "Effektiv og sikker signering med eSignering"